Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w roku 2023

sprawozdanie z działalności komisji w załączeniu [...]

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w roku 2022

     SPRAWOZDANIEz działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Skarżyskiego w roku 2022            W 2022 roku za pośrednictwem Pana Przewodniczącego Rady Powiatu do [...]

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w roku 2021

      SPRAWOZDANIEz działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Skarżyskiego w roku 2021               W roku 2021 za pośrednictwem Pana Przewodniczącego [...]

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w roku 2020

SPRAWOZDANIEz działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Skarżyskiego w roku 2020 W świetle art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Rada [...]

Skład i zakres działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Skarżyskiego VI Kadencjizostała powołana Uchwałą Nr 17/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w następującym składzie:1. Adam Ciok2. Jan Gajda 3. [...]

metryczka