Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Porządku Publicznego

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Porządku Publicznego

Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Porządku Publicznego na 2024 rok

Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Porządku Publicznego na 2024 rok został przyjęty Uchwałą Nr 408/LX/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 lutego 2024 roku w sprawie [...]

Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Porządku Publicznego na 2023 rok

Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Porządku Publicznego na 2023 rok został przyjęty Uchwałą Nr 351/L/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia planu [...]

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Porządku Publicznego w roku 2022

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Porządku Publicznego Rady Powiatu Skarżyskiego w 2022 roku Do zakresu działania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury [...]

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Porządku Publicznego w roku 2021

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Porządku Publicznego Rady Powiatu Skarżyskiego w roku 2021 Do zakresu działania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury [...]

Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Porządku Publicznego na 2022 rok

Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Porządku Publicznego na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr 285/XLI/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia [...]

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Porządku Publicznego w roku 2020

SPRAWOZDANIEz działalności Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,Infrastruktury i Porządku PublicznegoRady Powiatu Skarżyskiego w roku 2020                 Do zakresu [...]

Plan Pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Porządku Publicznego na 2021 rok

Plan pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Porządku Publicznego na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego Nr 220/XXX/2021 z 25 lutego 2021 rokuplan pracy komisji w załączeniu [...]

Skład i zakres działania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Porządku Publicznego

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Porządku Publicznego Rady Powiatu Skarżyskiego VI kadencjizostała powołana Uchwałą Nr 18/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 [...]

metryczka