Załatwianie spraw

Załatwianie spraw

Petycje

Informacje dotyczące petycji PRZEDMIOT PETYCJI Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia [...]

Załatwianie spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw Sprawy są przyjmowane: za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 2026-110 Skarżysko-Kamienna za pośrednictwem systemu ePUAP [...]

metryczka