Sprawozdania jednostki

Sprawozdania jednostki

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok 1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022r. [...]

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021r.2. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021r.3. Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31-12-2021r.4. Informacja dodatkowa [...]

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020r.2. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020r.3. Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31-12-2020r.4. Informacja dodatkowa [...]

Sprawozdania finansowe za 2019 rok

1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019r.2. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019r.3. Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31-12-2018r.4. Informacja dodatkowa [...]

Sprawozdanie finansowe za 2018r.

1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018r. [...]

metryczka