Komunikaty

Komunikaty

Komunikaty bieżące

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnym zagrożeniem związanym ze śniegiem zalegającym na dachach. W związku ze zwiększonymi opadami śniegu, przypominam o [...]

Komunikaty Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej z dnia 15 maja 2023r. do właścicieli i zarządców obiektów małej architektury sportowo-rekreacyjnej. [...]

Komunikaty Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego. [...]

Komunikaty Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach

Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach dotyczący kontroli stanu technicznego placów zabaw i obiektów codziennej rekreacji. [...]

metryczka