Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Skarżysku-Kamiennej na kadencję 2022-2026

1) Katarzyna Bilska - Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego,2) Krzysztof Myszka – Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej ,3) Jacek Bryzik - Wójt Gminy Skarżysko Kościelne,4) Grażyna Pająk - przedstawiciel Stowarzyszenia [...]

Komunikat - zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy

W związku z upływem kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy w Skarżysku-Kamiennej, Starosta Skarżyski, działając na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2022 [...]

Regulamin Pracy Powiatowej Rady Rynku Pracy - kadencja 2018-2022

Regulamin Pracy Powiatowej Rady Rynku Pracy - kadencja 2018-2022 [...]

Zarządzenie Starosty Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu Powiatowej Rady Rynku Pracy

ZARZĄDZENIE Nr 23/2014 STAROSTY SKARŻYSKIEGO z dnia 27 maja 2014 roku   w sprawie:  wprowadzenia Regulaminu Pracy Powiatowej Rady Rynku Pracy w Skarżysku-Kamiennej.    Na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z [...]

metryczka