Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie

Informacje w sprawie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2024 roku

Zgodnie z Ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 roku Starosta Skarżyski co roku sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa, [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w 2024 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej   Zarząd Powiatu Skarżyskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej

Zarząd Powiatu Skarżyskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn: „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej [...]

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w powiecie skarżyskim w 2021 roku

Powiat Skarżyski w 2021 roku prowadzi 2 punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. -    Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w Zespole [...]

Informacja w sprawie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2020

Informacja w sprawie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2020 Od stycznia 2020 r. nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna świadczone są na podstawie ustawy z dnia 15 sierpnia 2015 r. [...]

Informacja w sprawie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2019

Od stycznia 2019 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone są na podstawie ustawy z dnia 15 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. [...]

Informacja w sprawie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej powiat skarżyski będzie prowadził od dnia 2 stycznia 2017r. trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Dwa  punkty będą zlokalizowane w [...]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2017 r.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na „Powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2017 roku” dokonano wyboru realizatora zadania – [...]

Nieodpłatna pomoc prawna - informacja

Informacja w sprawie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej powiat skarżyski będzie prowadził od dnia 4 stycznia 2016r. trzy punkty [...]

metryczka