Informacje, ogłoszenia

Informacje, ogłoszenia

Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, Suchedniów

        Starosta Skarżyski   ul. Konarskiego 2026-110 Skarżysko-KamiennaOgłoszenie Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie [...]

Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, Bzinek

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 w związku z art. 124 ust. 1 i 2 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami), wykonując zadanie z [...]

Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, GG-II.6821.3.22.2023

Starosta Skarżyski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w [...]

Obwieszczenia Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Skarżyski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w [...]

Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w spr. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, GG-II6821.3.19.2023

Starosta Skarżyski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w [...]

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu wyznaczenia punktów granicznych, przyjęcie granic działki ewidencyjnej nr 794/1

Na podstawie art. 39 ust. 3, 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2023 r. poz 1752 ze zm.) / §31 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w Sprawie Ewidencji Gruntów i Budynków [...]

Zawiadomienie o czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości, obręb 0003 Jęgrzna oraz 0004 Gruszka

na podstawie §38 ust. 1 rozporządzenia  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021r., poz. 1390).   Działając na podstawie w/w przepisów, zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, Obr. 0002 Borki, Gm. Skarżysko-Kamienna

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U z 2021, poz. 1990.), rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z [...]

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych, Obr. 0015 Pogorzałe

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz. U z 2021, poz. 1990.), rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z [...]

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego znak: GG-II.683.29.2023

Starosta Skarżyski, stosownie do art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zawiadamia, że postępowanie administracyjne w sprawie [...]

Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, GG-.6821.3.18.2022

Starosta Skarżyski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami) [...]

Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, GG-II.6821.3.20.2022

Starosta Skarżyski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami) [...]

Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 w związku z art. 124 ust. 1 i 2 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami), wykonując zadanie z [...]

Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym   Starosta Skarżyski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, [...]

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego znak:GG-II.6821.3.16.2022

Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z [...]

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego, znak GG-II.6821.3.21.2022

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z [...]

Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o Wydaniu Decyzji w Sprawie Ograniczenia Sposobu Korzystania z Nieruchomości o Nieuregulowanym Stanie Prawnym, m. Kielce

Starosta Skarżyski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawieart. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zmianami) w związku [...]

Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania, znak: GG-II.683.31.2022

Starosta Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna Skarżysko-Kamienna, dnia 17.04.2023 r. GG-II.683.31.2022     Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia [...]

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego, znak: GG-II.680.12.7.2018 z dnia 14.04.2023 r.

Starosta Skarżyski  ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna Skarżysko-Kamienna, dnia 14.04.2023 r. GG-II.680.12.7.2018   Zawiadomienie   Stosownie do art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

Ogłoszenie o zebraniu informacyjnym obręb Odrowążek

OGŁOSZENIE W dniu 27.02.2023 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w ŚWIETLICY PARAFIALNEJ  W ODROWĄŻKU odbędzie się zebranie informacyjne w sprawie przeprowadzanej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Odrowążek [...]

Ogłoszenie o zebraniu informacyjnym obręb Mroczków

OGŁOSZENIE W dniu 27.02.2023 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w REMIZIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  W MROCZKOWIE odbędzie się zebranie informacyjne w sprawie przeprowadzanej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie [...]

Ogłoszenie o zebraniu informacyjnym obręb Sorbin

OGŁOSZENIEW dniu 27.02.2023 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w REMIZIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  W SORBINIEodbędzie się zebranie informacyjne w sprawie przeprowadzanej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Sorbin gmina [...]

Informacja dotycząca nieruchomości Skarbu Państwa

Starosta Skarżyski  ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna   Starosta Skarżyski informuje, że w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki [...]

Decyzja Starosty Skarżyskiego znak: GG-II.680.12.36.2020

     STAROSTA SKARŻYSKI         ul. Konarskiego 20 26-110 [...]

Decyzja Starosty Skarżyskiego znak: GG-II.680.12.15.2020

STAROSTA SKARŻYSKI        ul. Konarskiego 20 26-110 [...]

Decyzja Starosty Skarżyskiego znak: GG-II.680.12.1.2021

    STAROSTA SKARŻYSKI        ul. Konarskiego 20 26-110 [...]

Decyzja Starosty Skarżyskiego, znak: GG-II.680.12.5.2021

Starosta Skarżyski  ul. Konarskiego 20 26-110 [...]

Decyzja Starosty Skarżyskiego, znak: GG-II.680.12.34.2020

    STAROSTA SKARŻYSKI        ul. Konarskiego 20 26-110 [...]

Informacja dot. nieruchomości Skarbu Państwa

Starosta Skarżyski informuje, że w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Plac Floriański 1, pokój nr 126 (I piętro) można uzyskać informacje dot. [...]

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania znak: GG-II.683.7.2020

Starosta Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna Skarżysko-Kamienna, dnia 28.05.2021 r. GG-II.683.7.2020   Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego    Starosta Skarżyski, działając na podstawie [...]

Zawiadomienie Starosty Skarżyskiego z dnia 28.01.2021 r. znak: GG-II.6821.3.28.2019

Starosta Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna Skarżysko-Kamienna, dnia 28.01.2021 r. GG-II.6821.3.28.2019     Zawiadomienie   Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Ogłoszenie z dnia 6 grudnia 2019 r. o konsultacjach społecznych

Starosta Skarżyski serdecznie zaprasza  wszystkich zainteresowanych  do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wprowadzenia zakazu lub ograniczenia używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na [...]

Informacja o wyniku przetargu

                                                                Informacja    [...]

Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o przetargu na sprzedaż pojazdu

Ogłoszenie Starosty Powiatu Skarżyskiego z dnia 12.07.2019 roku o przetargu na sprzedaż pojazdu, wobec którego orzeczono przepadek na rzecz Powiatu Skarżyskiego. [...]

Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, znak sprawy: GG-II.6821.3.4.2019

Treść ogłoszenia Starosty Skarżyskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, znak sprawy: GG-II.6821.3.4.2019, w załączniku [...]

24 grudnia - dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Uprzejmie informujemy Państwa, że na mocy Zarządzenia Starosty Skarżyskiego Nr 87/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. Starostwo Powiatowe w Skarżysku -Kamiennej w dniu 24 grudnia 2018 r. (wigilia - poniedziałek) będzie nieczynne. Dzień 15 [...]

Informacja

Informujemy, że drukarka HP LJ1100A z roku 2008 została wycofana z użycia w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej z powodu naturalnego zużycia.  [...]

Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego o przetargu ustnym prowadzonym w drodze licytacji na sprzedaż samochodu osobowego marki Mercedes-Benz

Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego  z dnia 28.07.2017 roku o przetargu ustnym prowadzonym w drodze licytacji na sprzedaż samochodu osobowego marki Mercedes-Benz -ogłoszenie [...]

Terminal płatniczy

W starostwie już można zapłacić kartą Od dwóch dni w Starostwie Powiatowym w Skarżysku –Kamiennej można zapłacić   w kasie kartą lub telefonem komórkowym. Terminal płatniczy został zainstalowany bezpłatnie w  [...]

Ważna informacja o wolnym od pracy dniu 2 maja w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej

  W związku z Zarządzeniem  Nr 16/2017 Starosty Skarżyskiego z dnia 13 kwietnia 2017 r.        w sprawie: ustalenia 2 maja 2017r. dniem wolnym od pracy, przysługującym w zamian za święto 11 [...]

Informacja o wolnym dniu 24 grudnia 2015r.

Informacja o pracy Starostwa Powiatowego w Skarżysku- Kamiennej  w dniu 24 grudnia 2015 roku   Uprzejmie informujemy, że w dniu  24 grudnia 2015 r. (czwartek ) Starostwo Powiatowe  w Skarżysku - Kamiennej [...]

Informacja Starosty Skarżyskiego o wyłożeniu projektu operatu

INFORMACJA STAROSTY SKARŻYSKIEGO Stosownie do art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.) Starosta Skarżyski informuje, że w siedzibie Starostwa [...]

Informacja o zmianie czasu pracy Starostwa

Uprzejmie informuję, że z uwagi na utrzymujące się od kilku dni upały i wysoką temperaturę w pomieszczeniach Starostwa,  od dnia 5 sierpnia do czasu odwołania Starostwo Powiatowe będzie czynne od godziny 7.30 do godziny 14.00.Za [...]

Zawiadomienie

Zawiadomienie [...]

Informacja o pracy Starostwa w dniu 5 czerwca 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 czerwca 2015 r.(piątek) Starostwo Powiatowe w Skarżysku - Kamiennej  będzie nieczynne. Dotyczy to wszystkich wydziałów mieszczących się w budynku przy ul. Konarskiego 20  oraz [...]

Informacja - czas pracy kasy w Starostwie Powiatowym w dniu 31 grudnia 2014 r.

Informujemy Państwa, że w dniu 31 grudnia 2014 r. (sylwester) kasa w Starostwie Powiatowym w Skarżysku -Kamiennej będzie czynna w godzinach od  7.30 do 10.00. [...]

Informacja o pracy Starostwa w dniu 24 grudnia 2014 r.

Informacja o pracy Starostwa Powiatowego w Skarżysku –Kamiennej w dniu 24 grudnia 2014 roku Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2014 r.( środa ) Starostwo Powiatowe                [...]

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki do celów ewidencji gruntów i budynków (w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Ostojów - Krzyżka )

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki do celów ewidencji gruntów i budynków (w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Ostojów, Krzyżka) [...]

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki do celów ewidencji gruntów i budynków (w związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Ostojów)

Zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki do celów ewidencji gruntów      i budynków - obręb Ostojów [...]

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych

Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych [...]

Ważne ogłoszenie dla klientów starostwa.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, która wprowadza między innymi kompleksową regulację dotyczącą opłat za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz [...]

Informacja o pracy Starostwa Powiatowego w Skarżysku –Kamiennej w dniu 2 maja 2014 roku

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2014 r.( piątek) Starostwo Powiatowe w Skarżysku - Kamiennej będzie nieczynne. Dotyczy to wszystkich wydziałów mieszczących się  w budynku przy ul. Konarskiego 20  oraz budynku przy  [...]

Informacja o pracy Starostwa Powiatowego w Skarżysku –Kamiennej w dniu 2 maja 2014 roku

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2014 r.( piątek) Starostwo Powiatowe w Skarżysku - Kamiennej będzie nieczynne. Dotyczy to wszystkich wydziałów mieszczących się  w budynku przy ul. Konarskiego 20  oraz budynku przy  [...]

Ogłoszenie

Starostwo Powiatowe w Skarżysku –Kamiennej,  w związku z prowadzoną  kwalifikacją wojskową  w dniach od 3 lutego 2014 r. do dnia 8 marca 2014r.  poszukuje osób chętnych do pracy w Powiatowej  Komisji Lekarskiej [...]

metryczka