Bezpieczna Przyszłość III nabór

Załącznik Do Pisma Oznaczenie Graficzne
Grant w ramach III naboru projektu „Bezpieczna Przyszłość” nr: WND-POWR.02.08.00-00-0099/20, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, na mocy umowy Nr 77/2021 z dnia 31.03.2021 r.
Wsparciem w ramach naboru objęto działania:
  • Finansowanie dodatków do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy sprawowaniu opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej, w związku z zagrożeniami wynikającymi z sytuacji epidemicznej (z wyłączeniem kadry medycznej), 
  • Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu i wyposażenia domów pomocy społecznej.
Łączna kwota na realizację projektu przyznana DPS Centrum Seniora: 45 957,91 zł, z czego wkład środków unii Europejskiej wynosi 84,28%, zaś pozostałe środki stanowią wkład dotacji celowej budżetu Państwa.
Okres realizacji projektu: 31.03.2021 r. – 31.05.2021 r.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Herbuś (24 maja 2021)
Opublikował: Agnieszka Herbuś (24 maja 2021, 09:31:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 661