Informacja o projekcie

                                                                   
Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

Projekt (nr: POWR.05.02.00-00-0001/20), na który przeznaczono blisko 250 mln zł, realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. Projekt obejmie swoim działaniem i wsparciem ponad 1.300 podmiotów w całej Polsce. 

Środki finansowe z projektu PO WER w Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora”  to fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla ratowników medycznych, pielęgniarek, które – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – zrezygnowały z innych miejsc zatrudnienia, oraz zakup ze środków projektu środków ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne dla personelu oraz pacjentów i mieszkańców.
Całkowita kwota dofinansowania to 18 094,76 zł.
Okres realizacji projektu: 01.05.2020 r. – 31.12.2020 r.
metryczka


Wytworzył: Agnieszka Herbuś (26 listopada 2020)
Opublikował: Agnieszka Herbuś (26 listopada 2020, 11:26:40)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Herbuś (26 listopada 2020, 12:49:28)
Zmieniono: grafika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 819