Informacja o projekcie

     
„Bezpieczna Przyszłość” nr: WND-POWR.02.08.00-00-0099/20, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 
Przewidziane w projekcie działania mają charakter doraźnej odpowiedzi na sytuację osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. Projekt ma na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się pandemii oraz ochronę zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem. 
W ramach grantu DPS Centrum Seniora  realizuje działania: 
· Zakup środków ochrony indywidualnej (m.in. rękawice jednorazowe, maseczki ochronne, przyłbice, kombinezony, fartuchy, płyn do dezynfekcji powierzchni, ochraniacze na obuwie, płyn do dezynfekcji rąk, czepki ochronne, żele antybakteryjne, maseczki z filtrem, gogle ochronne, termometry, itp.); 
· Zakup sprzętu i wyposażenia, m.in. sprzęt do dezynfekcji powierzchni (np. ozonatory) wraz ze środkami eksploatacyjnymi, maty dezynfekcyjne, koncentratory tlenu, ssaki elektryczne przenośne, lampy bakteriobójcze, termometry bezdotykowe, itp.; 
· Dodatki do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy sprawowaniu opieki i wsparcia nad mieszkańcami DPS w związku z zagrożeniami wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej. 
· Umożliwienie zmiany organizacji pracy w DPS w tym: nocleg, wyżywienie, zakup niezbędnego wyposażenia miejsc noclegowych dla pracowników DPS. 
Łączna kwota na realizację projektu przyznana DPS Centrum Seniora: 184 523,87 zł 
Okres realizacji projektu: 01.06.2020 r. – 30.11.2020 r.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Herbuś (26 listopada 2020)
Opublikował: Agnieszka Herbuś (26 listopada 2020, 12:58:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 804