Strona główna  >  Zarządzenia  >  2018

Zarządzenie nr 25/2018
Starosty Skarżyskiego
z dnia 29 marca 2018


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2018 z dnia 2 stycznia 2018r w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetu Powiatu Skarżyskiego i Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej oraz instrukcji kasowej.

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn.zm) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn.zm) oraz w rozporządzenia z dnia 13 września 2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) i art. 34 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r poz.1868 z późn.zm).

Starosta Skarżyski zarządza, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu nr 3/2018 z dnia 2 stycznia 2018r w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla budżetu Powiatu Skarżyskiego i Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej oraz instrukcji kasowej wprowadza się następujące zmiany:
W załączniku nr 1 w części I Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych:
a) w pkt 32 skreśla się wyrażenie w nawiasie „(z wyłączeniem należności Skarbu Państwa)”.
b) w pkt 36 skreśla się wyrażenie w nawiasie „(z wyłączeniem należności Skarbu Państwa)”.
2. W załączniku nr 1 w części II Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w pkt 27 zdanie 2 otrzymuje brzmienie „Różnice kursowe zarówno dodatnie jak i ujemne oblicza się wyłącznie dla celów bilansowych, a więc po 1 stycznia należy je wystornować”.
3. W załączniku nr 2 § 9 „ Zabezpieczenie pomieszczeń kasy” ust 2 otrzymuje nowe brzmienie o treści „Klucze kasjer zdaje w pojemniku do elektronicznego depozytora kluczy oraz załącza alarm.”

§ 2

Za wykonanie zarządzenia odpowiedzialny jest Skarbnik Powiatu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

                                                                                          Starosta Skarżyski
 
                                                                                            Jerzy Żmijewski

Odpowiada za treść: Urszula Wrona
Opublikował: Katarzyna Kutwin (5 kwietnia 2018, 09:59:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 123

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij