Kadencja VI (2018/2023)

Kadencja VI (2018/2023)

Zarządzenie Nr 13/2020 Starosty Skarżyskiego z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu PomocySpołecznej w Skarżysku-Kamiennej w 2020 rokuznajduje się w załączniku [...]

Zarządzenie Nr 11/2020 Starosty Skarżyskiego z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej w 2020 rokuznajduje się w załączniku [...]

Zarządzenie Nr 7/2020 Starosty Skarżyskiego z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 „Przystań 2” w Skarżysku-Kamiennej w 2020 rokuznajduje się w załączniku [...]

Zarządzenie Nr 6/2020 Starosty Skarżyskiego z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 „Przystań 1” w Skarżysku-Kamiennej w 2020 rokuznajduje się w załączniku  [...]

Ogłoszenie Nr 54/2019 Starosty Skarżyskiego z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Skarżysku-Kamiennejznajduje się w załączniku [...]

Ogłoszenie Nr 53/2019 Starosty Skarżyskiego z dnia 7 listopada 2019 r.

w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnychw Skarżysku-Kamiennejznajduje się w załączniku Nr 1  [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2018 rok

znajduje się w załącznikuSprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa ŚwiętokrzyskiegoSprawozdanie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 3 lipca 2019 roku, pozycja 2756 [...]

Ogłoszenie Nr 29/2019 Starosty Skarżyskiego z dnia 19 czerwca 2019 r.

OGŁOSZENIE NR 29/2019STAROSTY SKARŻYSKIEGOz dnia 19 czerwca 2019 r.w sprawie: naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Skarżysku-Kamiennej Na podstawie art. 44 b ust.1, art. 44 c ust.2 i 3 [...]

Zarządzenie Nr 21/2019 Starosty Skarżyskiego z dnia 26 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 21/2019STAROSTY SKARŻYSKIEGOz dnia 26 lutego 2019 r.w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej w 2019 roku Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 12/2019 Starosty Skarżyskiego z dnia 11 lutego 2019 roku

w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w 2019 rokuznajduje się w załączniku [...]

Zarządzenie Nr 11/2019 Starosty Skarżyskiego z dnia 11 lutego 2019 roku

w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1 "Przystań 1" oraz Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2 "Przystań 2" w Skarżysku-Kamiennej w [...]

metryczka