Kadencja V (2014/2018)

Kadencja V (2014/2018)

Zarządzenie Nr 15/2018 Starosty Skarżyskiego z dnia 16 lutego 2018 roku

w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w 2018 rokuznajduje się w załączniku [...]

Zarządzenie Nr 12/2018 Starosty Skarżyskiego z dnia 14 lutego 2018 roku

w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Zespole Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w Skarżysku-Kamiennej w 2018 roku.Zarządzenie podlega publikacji w [...]

Zarządzenie Nr 9/2017 Starosty Skarżyskiego z dnia 14 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2017STAROSTY SKARŻYSKIEGOz dnia 14 lutego 2017 r.w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w 2017 rokuNa podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 4 [...]

Zarządzenie Nr 4/2017 Starosty Skarżyskiego z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Zespole Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w Skarżysku-Kamiennej w 2017 roku.Zarządzenie znajduje się w załączniku [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2015 rok

Sprawozdanie znajduje się w załącznikuSprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego [...]

Zarządzenie Nr 11/2016 Starosty Skarżyskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w 2016 roku.

ZARZĄDZENIE NR 11/2016STAROSTY SKARŻYSKIEGOz dnia 24 lutego 2016 r.w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu PomocySpołecznej w Skarżysku-Kamiennej w 2016 roku.Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 oraz ust. [...]

Zarządzenie Nr 4/2016 Starosty Skarżyskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Zespole Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 4/2016STAROSTY SKARŻYSKIEGOz dnia 28 stycznia 2016 r.w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Zespole Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w [...]

Ogłoszenie Nr 2/2015 Starosty Skarżyskiego z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

OGŁOSZENIE NR 2/2015STAROSTY SKARŻYSKIEGOz dnia 7 lipca 2015 r.w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. OsóbNiepełnosprawnychNa podstawie art. 44 b ust.1, art. 44 c ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 [...]

Ogłoszenie Nr 1/2015 Starosty Skarżyskiego z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie: naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Skarżysku-Kamiennej

OGŁOSZENIE NR 1/2015STAROSTY SKARŻYSKIEGOz dnia 2 czerwca 2015 r.w sprawie: naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Skarżysku-KamiennejNa podstawie art. 44 b ust.1, art. 44 c ust.2 i 3 ustawy z [...]

metryczka