Kadencja VI (2018/2023)

Kadencja VI (2018/2023)

Uchwała Nr 423/LXII/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 marca 2024 roku

Uchwała Nr 423/LXII/2024Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 marca 2024 r.w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zalewach: „Kamionka” w Suchedniowie oraz w Mostkach, m [...]

Uchwała Nr 417/LXII/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 marca 2024 roku

Uchwała Nr 417/LXII/2024Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 marca 2024 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. [...]

Uchwała Nr 411/LXI/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 marca 2024 roku

Uchwała Nr 411/LXI/2024Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 7 marca 2024 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr 405/LX/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 lutego 2024 roku

Uchwała Nr 405/LX/2024Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 15 lutego 2024 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2024 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. [...]

Uchwała Nr 401/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku

Uchwała Nr 401/LIX/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 grudnia 2023 r.w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kierunku lekarskiegoNa podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. [...]

Uchwała Nr 398/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku

Uchwała Nr 398/LIX/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 grudnia 2023 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. [...]

Uchwała Nr 395/LIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2023 roku

Uchwała Nr 395/LIX/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 grudnia 2023 r.w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2024 rokNa podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. [...]

Uchwała Nr 389/LVIII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 listopada 2023 roku

Uchwała Nr 389/LVIII/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 listopada 2023 r.w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność [...]

Uchwała Nr 388/LVIII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 listopada 2023 roku

Uchwała Nr 388/LVIII/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 listopada 2023 r.w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2024 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku [...]

Uchwała Nr 387/LVIII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 listopada 2023 roku

Uchwała Nr 387/LVIII/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 listopada 2023 r.zmieniająca Uchwałę Nr 182/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych [...]

Uchwała Nr 384/LVIII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 listopada 2023 roku

Uchwała Nr 384/LVIII/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 listopada 2023 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. [...]

Uchwała Nr 376/LV/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 września 2023 roku

Uchwała Nr 376/LV/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 września 2023 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. [...]

Uchwała Nr 372/LIII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 1 sierpnia 2023 roku

Uchwała Nr 372/LIII/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 1 sierpnia 2023 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. [...]

Uchwała Nr 368/LII/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2023 roku

Uchwała Nr 368/LII/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 28 czerwca 2023 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiau na 2023 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. [...]

Uchwała Nr 353/LI/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 maja 2023 roku

Uchwała Nr 353/LI/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 18 maja 2023 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr 345/L/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 marca 2023 roku

Uchwała Nr 345/L/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 23 marca 2023 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr 343/XLIX/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 lutego 2023 roku

Uchwała Nr 343/XLIX/2023Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 15 lutego 2023 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. [...]

Uchwała Nr 336/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku

Uchwała Nr 336/XLVIII/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 grudnia 2022 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. [...]

Uchwała Nr 333/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022 roku

Uchwała Nr 333/XLVIII/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 grudnia 2022 r.w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2023 rokNa podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca [...]

Uchwała Nr 331/XLVII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 listopada 2022 roku

Uchwała Nr 331/XLVII/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2023 rok Na podstawie [...]

Uchwała Nr 328/XLVII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 listopada 2022 roku

Uchwała Nr 328/XLVII/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 24 listopada 2022 r.w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2023 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku [...]

Uchwała Nr 327/XLVII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 listopada 2022 roku

Uchwała Nr 327/XLVII/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 24 listopada 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 170/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe [...]

Uchwała Nr 326/XLVII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 listopada 2022 roku

Uchwała Nr 326/XLVII/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność [...]

Uchwała Nr 325/XLVII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 listopada 2022 roku

Uchwała Nr 325/XLVII/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. [...]

Uchwała Nr 319/XLVI/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 września 2022 roku

UCHWAŁA NR 319/XLVI/2022RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 22 września 2022 r.w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieliNa podstawie art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku [...]

Uchwała Nr 318/XLVI/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 września 2022 roku

UCHWAŁA NR 318/XLVI/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 22 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok             Na podstawie art. 12 pkt 5 [...]

Uchwała Nr 314/XLV/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku

UCHWAŁA NR 314/XLV/2022RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 30 czerwca 2022 rokuzmieniająca Uchwałę Nr 171/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których [...]

Uchwała Nr 313/XLV/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku

UCHWAŁA Nr 313/XLV/2022RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 30 czerwca 2022 rokuzmieniająca Uchwałę Nr 170/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania [...]

Uchwała Nr 311/XLV/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku

UCHWAŁA NR 311/XLV/ 2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok             Na podstawie art. 12 pkt 5 [...]

Uchwała Nr 298/XLIV/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 maja 2022 roku

Uchwała Nr 298/XLIV/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 26 maja 2022 roku zmieniająca rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2022 rok Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września [...]

Uchwała Nr 297/XLIV/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 maja 2022 roku

Uchwała Nr 297/XLIV/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 26 maja 2022 roku w sprawie nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalowi Powiatowemu im. Marii Skłodowskiej-CurieNa podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z [...]

Uchwała Nr 296/XLIV/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 maja 2022 roku

UCHWAŁA NR 296/XLIV/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 26 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok             Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z [...]

Uchwała Nr 290/XLII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 marca 2022 roku

Uchwała Nr 290/XLII/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 31 marca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem [...]

Uchwała Nr 289/XLII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 31 marca 2022 roku

UCHWAŁA NR 289/XLII/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 31 marca 2022 r.  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok            Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z [...]

Uchwała Nr 280/XLI/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 lutego 2022 roku

UCHWAŁA NR 280/XLI/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 17 lutego 2022 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok             Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 [...]

Uchwała Nr 278/XL/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 stycznia 2022 roku

UCHWAŁA NR 278/XL/2022Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok             Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z [...]

Uchwała Nr 275/XXXIX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 grudnia 2021 roku

UCHWAŁA NR 275/XXXIX/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 27 grudnia 2021 r.   zmieniająca Uchwałę Nr 170/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe [...]

Uchwała Nr 273/XXXIX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 grudnia 2021 roku

UCHWAŁA NR 273/XXXIX/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok             Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy [...]

Uchwała Nr 270/XXXIX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 grudnia 2021 roku

UCHWAŁA NR 270/XXXIX/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2022 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym [...]

Uchwała Nr 269/XXXVIII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 grudnia 2021 roku

UCHWAŁA NR 269/XXXVIII/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok             Na podstawie art. 12 pkt 5 [...]

Uchwała Nr 267/XXXVIII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 grudnia 2021 roku

Uchwała Nr 267/XXXVIII/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2022 rok Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia [...]

Uchwała Nr 266/XXXVII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 listopada 2021 roku

Uchwała Nr 266/XXXVII/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 listopada 2021r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym powiatu skarżyskiego Na postawie art. 21 ust. 4 i 5 [...]

Uchwała Nr 262/XXXVII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 listopada 2021 roku

UCHWAŁA NR 262/XXXVII/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 25 listopada 2021r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2022 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od [...]

Uchwała Nr 261/XXXVII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 listopada 2021 roku

Uchwała Nr 261/XXXVII/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku [...]

Uchwała Nr 259/XXXVII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 listopada 2021 roku

UCHWAŁA NR 259/XXXVII/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok             Na podstawie art. 12 pkt 5 [...]

Uchwała Nr 254/XXXVI/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 września 2021 roku

UCHWAŁA NR 254/XXXVI/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 września 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok             Na podstawie art. 12 pkt 5 [...]

Uchwała Nr 248/XXXV/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 sierpnia 2021 roku

UCHWAŁA NR 248/XXXV/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok             Na podstawie art. 12 pkt 5 [...]

Uchwała Nr 245/XXXIV/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2021 roku

Uchwała Nr 245/XXXIV/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2021 rok Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 42 ust. 1 ustawy [...]

Uchwała Nr 243/XXXIV/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2021 roku

UCHWAŁA NR 243/XXXIV/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok             Na podstawie art. 12 pkt 5 [...]

Uchwała Nr 233/XXXIII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 maja 2021 roku

Uchwała Nr 233/XXXIII/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 27 maja 2021r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. [...]

Uchwała Nr 232/XXXIII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 maja 2021 roku

UCHWAŁA NR 232/XXXIII/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 27 maja 2021 roku  w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok              Na podstawie art. 12 [...]

Uchwała Nr 228/XXXII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 kwietnia 2021 roku

Uchwała Nr 228/XXXII/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 kwietnia 2021 r.w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2021 rokNa podstawie art. 12 pkt 11 i art. 42 ust. 1 ustawy z [...]

Uchwała Nr 227/XXXII/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 kwietnia 2021 roku

Uchwała Nr 227/XXXII/2021Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 21 kwietnia 2021 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. [...]

Uchwała Nr 219/XXX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 lutego 2021 roku

UCHWAŁA NR 219/XXX/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 25 lutego 2021 r.w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 313/XLIV/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty [...]

Uchwała Nr 218/XXX/2021 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 lutego 2021 roku

UCHWAŁA NR 218/XXX/2021RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 25 lutego 2021 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920), [...]

Uchwała Nr 208/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 208/XXVIII/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie oceny wniosków składanych w ramach inicjatywy lokalnejNa podstawie art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o [...]

Uchwała Nr 207/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 207/XXVIII/2020Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2021 rokNa podstawie art. 12 pkt 11 i art. 42 ust. 1 [...]

Uchwała Nr 205/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 205/XXVIII/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r.poz. 920), w [...]

Uchwała Nr 202/XXVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 202/XXVIII/2020Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 grudnia 2020 r.w sprawie uchwalenia budżetu powiatu skarżyskiego na 2021 rokNa podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. [...]

Uchwała Nr 200/XXVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr 200/XXVII/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 17 grudnia 2020 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r.poz. 920), w [...]

Uchwała Nr 194/XXVI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 listopada 2020 roku

Uchwała Nr 194/XXVI/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku [...]

Uchwała Nr 193/XXVI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 listopada 2020 roku

Uchwała Nr 193/XXVI/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zabytkami dla Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2024”Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o [...]

Uchwała Nr 191/XXVI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 listopada 2020 roku

Uchwała Nr 191/XXVI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2021 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku [...]

Uchwała Nr 190/XXVI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 listopada 2020 roku

Uchwała Nr 190/XXVI/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r.poz. 920), w [...]

Uchwała Nr 187/XXV/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 października 2020 r.

Uchwała Nr 187/XXV/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 28 października 2020 r.w sprawie zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2020 rok Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 42 ust. 1 ustawy z [...]

Uchwała Nr 186/XXIV/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 października 2020

Uchwała Nr 186/XXIV/2020Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 października 2020 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. [...]

Uchwała Nr 182/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 r.

Uchwała Nr 182/XXIII/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 września 2020 r.w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Skarżyskiego od dnia 1 września 2020 rokuNa [...]

Uchwała Nr 181/XXIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 września 2020 r.

Uchwała Nr 181/XXIII/2020Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 września 2020 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokNa podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920), [...]

Uchwała Nr 172/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowychznajduje się w załącznikuWojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach stwierdził nieważność Uchwały Nr 172/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie [...]

Uchwała Nr 171/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz ustalenia tygodniowego [...]

Uchwała Nr 170/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzeniaznajduje się w załączn [...]

Uchwała Nr 167/XXII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 czerwca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 159/XXI/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokznajduje się w załączeniu [...]

Uchwała Nr 156/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów w Skarżysku-Kamiennejznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 152/XX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 149/XIX/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 marca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokznajduje się w załączniku  [...]

Uchwała Nr 147/XVIII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 141/XVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowegoznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 139/XVII/2020 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 137/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 136/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Skarżyskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby [...]

Uchwała Nr 134/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2020 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 130/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 127/XVI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu skarżyskiego na 2020 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 124/XV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 118/XIV/2019 z dnia 29 października 2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Powiatu Skarżyskiegoznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 123/XV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat w roku 2020 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazduznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 121/XV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 118/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego powiatu skarżyskiegoznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 104/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat [...]

Uchwała Nr 99/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 96/XIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku  [...]

Uchwała Nr 93/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 402/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, [...]

Uchwała Nr 92/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 401/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat [...]

Uchwała Nr 91/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 315/XLVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: określenia regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieliznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 90/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których [...]

Uchwała Nr 89/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku  [...]

Uchwała Nr 86/XI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 sierpnia 2019 roku

w sprawie: przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski”znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 85/XI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 sierpnia 2019 roku

w sprawie: uchylenia uchwały Nr 334/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na ujawnianie należności pieniężnych Powiatu Skarżyskiego w Rejestrze Należności Publicznoprawnychznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 84/XI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2019 rok znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 77/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok znajduje się w załączniku  [...]

Uchwała Nr 63/IX/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 maja 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 56/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionychznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 55/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Skarżyskiego od dnia 1 września 2019 r.znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 53/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 50/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie: obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej  [...]

Uchwała Nr 45/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 39/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 36/V/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 lutego 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 25/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 19/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Skarżyskiegoznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 15/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 12/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie: ustalenia wysokości opłat w roku 2019 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazduznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 10/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 8/II/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rokznajduje się w załączniku [...]

metryczka