Kadencja V (2014/2018)

Kadencja V (2014/2018)

Uchwała Nr 353/LII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rokznajduje się w załącznikuUchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego [...]

Uchwała Nr 351/L/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 11 października 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 349/XLIX/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 września 2018 roku

w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Skarżyskiegoznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 337/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 402/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 [...]

Uchwała Nr 336/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmiany podziału Powiatu Skarżyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Skarżyskiegoznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 334/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na ujawnianie należności pieniężnych Powiatu Skarżyskiego w Rejestrze Należności Publicznoprawnych znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 333/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 322/XLVI/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 317/XLV/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 313/XLIV/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Skarżyskiemu lub jego jednostkom budżetowymznajduje się w [...]

Uchwała Nr 312/XLIV/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 308/XLIII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 lutego 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 306/XLII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 1 lutego 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 304/XLI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielanych z budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej [...]

Uchwała Nr 301/XLI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie: nadania statutu Międzyzakładowemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennejznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 299/XLI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 297/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 roku

w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Skarżyskiegoznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 294/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 roku

w sprawie: ustalenia wysokości opłat w roku 2018 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia  od usunięcia pojazdu [...]

Uchwała Nr 293/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 roku

w sprawie: nadania statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennejznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 292/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curieznajduje się w załączniku  [...]

Uchwała Nr 291/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 roku

w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2018 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 288/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu skarżyskiego na 2018 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 290/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 286/XXXIX/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 listopada 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rokznajduje się w załącznikuUchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego [...]

Uchwała Nr 260/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rokznajduje się w załącznikuUchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego [...]

Uchwała Nr 256/XXXVII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi położonej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennejznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 250/XXXVII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 248/XXXVI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 września 2017 roku

w sprawie: nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalowi Powiatowemu im. Marii Skłodowskiej-Curieznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 247/XXXVI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 września 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rokznajduje się w załączniku [...]

Protokół Nr 39 z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Protokół Nr 39/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 30 sierpnia 2017 r.   W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1.      Jerzy [...]

Uchwała Nr 244/XXXV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rokznajduje się w załącznikuUchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  [...]

Uchwała Nr 242/XXXIV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 184/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru [...]

Uchwała Nr 239/XXXIV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 227/XXXIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok znajduje się w załączniku  [...]

Uchwała Nr 226/XXXIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curieznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 225/XXXII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 191/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na rok 2017znajduje [...]

Uchwała Nr 224/XXXII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 222/XXXI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 184/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru [...]

Uchwała Nr 221/XXXI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie: dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Skarżyskiego na okres od [...]

Uchwała Nr 216/XXXI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 202/XXIX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Skarżyskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby [...]

Uchwała Nr 200/XXIX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 198/XXIX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2017 rok znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 195/XXVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 grudnia 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rokUchwała znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 193/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 roku

w sprawie: ustalenia wysokości opłat w roku 2017 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 191/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 roku

w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na rok 2017 znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 186/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rokznajduje się w załączniku  [...]

Uchwała Nr 184/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 roku

w sprawie: : określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkówUchwała znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 176/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rokUchwała znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 170/XXV/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 września 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rokUchwała znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 166/XXIV/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 401/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć [...]

Uchwała Nr 165/XXIV/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość

oraz warunki  przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz [...]

Uchwała Nr 155/XXII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok

Uchwała znajduje się w załącznikuUchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego [...]

Uchwała Nr 129/XVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: uchylenia uchwały Nr 38/VI/2007 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23.03. 2007 roku

w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za posiłki w stołówkach placówek publicznych.Uchwała znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 128/XVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: uchylenia uchwały Nr 76/XII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25.08.2015 roku w sprawie ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie

w stołówkach: Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej. Uchwała znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 26/IV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok

Uchwała znajduje się w załącznikuUchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego [...]

Uchwała Nr 24/IV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2015 rok

Uchwała znajduje się w załącznikuUchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego [...]

metryczka