Ogłoszenia Zarządu Powiatu

Ogłoszenia Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 119

1. Organ prowadzący – Powiat Skarżyski.2. Nazwa i adres placówki, której dotyczy konkurs – Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych, ul. Legionów 119, 26-110 Skarżysko-Kamienna.3. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia [...]

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Działając na podstawie § 5 ust. 1 i 2 oraz § 2 ust. 3 załącznika do Uchwały Nr 121/XVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu [...]

Ogłoszenie konkursu na " Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2024 r"

Ogłoszenie konkursu ofert na " Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej ..."Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji [...]

Ogłoszenie naboru na Członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie pn."Prowadzenie punktów przeznaczonych na ...

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Prowadzenie punktów [...]

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Powiat Skarżyski informuje, iż Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. [...]

Postępowanie ofertowe na wyłonienie firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego za 2022, 2023 i 2024 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza postępowanie ofertowe na wyłonienie firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za [...]

Ogłoszenie o naborze Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2023

Powiat Skarżyski informuje, iż Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego .Program [...]

Ogłoszenie naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie "Prowadzenie punktów przeznaczonych na...

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. "Prowadzenie punktów [...]

Ogłoszenie konkursu na "Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2023 r."

Ogłoszenie konkursu ofert na "Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej..."Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji [...]

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 W dniu 23 października 2022 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" [...]

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława "Oseta" Wasilewskiego

1. Organ prowadzący – Powiat Skarżyski.2. Nazwa i adres placówki, której dotyczy konkurs – Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego, ul Oseta  Wasilewskiego 5, 26-110 Skarżysko-Kamienna.3. Do [...]

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 131

1. Organ prowadzący – Powiat Skarżyski.2. Nazwa i adres placówki, której dotyczy konkurs – Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych, ul. Legionów 131, 26-110 Skarżysko-Kamienna.3. Do konkursu może przystąpić osoba, która [...]

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej, ul. 1 Maja 82

1. Organ prowadzący – Powiat Skarżyski.2. Nazwa i adres placówki, której dotyczy konkurs – I Liceum Ogólnokształcące, ul. 1 Maja 82, 26-110 Skarżysko-Kamienna.3. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone [...]

Ogłoszenie o naborze na "Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022 Powiat Skarżyski informuje, iż Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków do Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” [...]

Ogłoszenie naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie „Prowadzenie punktów przeznaczonych...

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Prowadzenie punktów [...]

Ogłoszenie konkursu na „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2022 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na "Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej..."Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

Zarząd Powiatu Skarżyskiego Uchwałą Nr 86/126/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn.: „Prowadzenie punktów [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Prowadzenie punktów przeznaczonych...

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Prowadzenie punktów [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn.: "Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej..."

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn.: "Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie [...]

Nabór na stanowisko Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

Powiat Skarżyski w związku z przystąpieniem do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 poszukuje Asystenta Osoby Niepełnosprawnej   1. Usługi asystenta mogą świadczyć osoby [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej

Zarząd Powiatu Skarżyskiego dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn.: "Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert

złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn.: "Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej..."

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn.: "Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie [...]

Postępowanie ofertowe na wyłonienie firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza postępowanie ofertowe na wyłonienie firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku w powiecie skarżyskim

Zarząd Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego - otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

  Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku w powiecie skarżyskim

Zarząd Powiatu Skarżyskiego Uchwałą Nr  58/107 z dnia 13 grudnia 2017r. dokonał  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2018 [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Skarżyskiego w 2018 roku

 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Skarżyskiego  w 2018 roku Ogłoszenie - załącznik 1, 2, 3, 4 [...]

Informacja o wyniku postępowania ofertowego na wyłonienie firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie

Zgodnie z treścią Uchwały Nr 283/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. [...]

Postępowanie ofertowe na wyłonienie firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego

Postępowanie ofertowe na wyłonienie firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie Załącznik Nr do  warunków postępowania w celu wyłonienia firmy [...]

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór kandydata na biegłego rewidenta

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza konkurs ofert na wybór kandydata na biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2016 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii [...]

"Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2017 roku"

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2017 roku [...]

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Ogłoszenie  otwartego konkursu ofert  na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego [...]

metryczka