Raport o stanie Powiatu Skarżyskiego

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.
Mieszkaniec powiatu skarżyskiego, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Skarżyskiego musi złożyć do Przewodniczącego Rady Powiatu Skarżyskiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

RAPORT O STANIE POWIATU SKARŻYSKIEGO ZA ROK 2018
Raport o stanie Powiatu Skarżyskiego za 2018 rok (6704kB) pdf
RAPORT O STANIE POWIATU SKARŻYSKIEGO ZA ROK 2019
Raport o stanie Powiatu Skarżyskiego za rok 2019 (1907kB) pdf
RAPORT O STANIE POWIATU SKARŻYSKIEGO ZA ROK 2020
Raport o stanie Powiatu Skarżyskiego za rok 2020 (1311kB) pdf
RAPORT O STANIE POWIATU SKARŻYSKIEGO ZA ROK 2021
Raport o stanie Powiatu Skarżyskiego za rok 2021 (1538kB) pdf
RAPORT O STANIE POWIATU SKARŻYSKIEGO ZA ROK 2022
Raport o stanie Powiatu Skarżyskiego za rok 2022 (1891kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Małgorzata Nosowicz (31 maja 2019)
Opublikował: Małgorzata Nosowicz (31 maja 2019, 12:39:44)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Nosowicz (29 maja 2023, 08:06:58)
Zmieniono: zamieszczenie Raportu za rok 2022

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3307