Komisja Oświaty

Komisja Oświaty

Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki na 2016 rok

Plan Pracy Komisji znajduje się w załączniku [...]

Skład i zakres działania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki V kadencji powołana została Uchwała Nr 11/II/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie: powołania stałych komisji Rady Powiatu Skarżyskiego, ustalenia zakresu ich [...]

metryczka