Komisja Zdrowia

Komisja Zdrowia

Skład i zakres działania Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej V kadencjipowołana została Uchwała Nr 11/II/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie: powołania stałych komisji Rady Powiatu Skarżyskiego, ustalenia [...]

metryczka