Obsługa Interesanta

Obsługa Interesanta

Prawa Klienta

Podstawowe prawa klienta Starostwa  Powiatowego w Skarżysku –Kamiennej   Prawo do godnego traktowania Załatwiając sprawę w  Starostwie klient  ma  prawo być traktowany w oparciu o zasadę [...]

Podstawowe informacje o obsłudze klienta urzędu

W działającym w Starostwie Powiatowym Biurze Obsługi Interesanta klienci przychodzący do urzędu mogą pobrać wszystkie obowiązujące wzory wniosków i druków, uzyskać dokładne informacje na temat sposobu załatwiania spraw, kompetencji [...]

Obsługa Interesanta

INFORMACJE OGÓLNEPodstawowym punktem informacyjnym dla interesantów Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej jest Biuro Obsługi Interesanta, które znajduje się na parterze budynku przy ul. Konarskiego 20.Do Biura można zgłaszać [...]

metryczka