Plan Pracy Rady Powiatu

Plan Pracy Rady Powiatu

Plan Pracy Rady Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok

Plan pracy Rady Powiatu Skarżyskiego na 2024 rok został przyjęty Uchwałą Nr 408/LX/2024 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 lutego 2024 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na [...]

Plan Pracy Rady Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok

Plan pracy Rady Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok został przyjęty Uchwałą Nr 351/L/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2023 [...]

Plan Pracy Rady Powiatu Skarżyskiego na 2022 rok

Plan pracy Rady Powiatu Skarżyskiego na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Nr 285/XLI/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na [...]

Plan Pracy Rady Powiatu Skarżyskiego na 2021 rok

Plan pracy Rady Powiatu Skarżyskiego na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego Nr 220/XXX/2021 z 25 lutego 2021 rokuplan pracy w załączeniu  [...]

Plan Pracy Rady Powiatu Skarżyskiego na 2020 rok

został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego Nr 143/XVII/2020 z 23 stycznia 2020 roku znajduje się w załączniku [...]

Plan Pracy Rady Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok

został przyjęty Uchwałą Nr 43/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku [...]

Plan Pracy Rady Powiatu Skarżyskiego na 2018 rok

został przyjęty Uchwałą Nr 309/XLIII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z 26 lutego 2018 rokuznajduje się w załączniku [...]

Plan Pracy Rady Powiatu Skarżyskiego na 2017 rok

Plan Pracy Rady Powiatu Skarżyskiego na 2017 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego Nr 213/XXX/2017 z 20 lutego 2017 rokuPlan Pracy znajduje się w załączniku [...]

Plan Pracy Rady Powiatu Skarżyskiego na 2016 rok

został uchwalony Uchwałą Nr 131/XVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lutego 2016 roku i znajduje się w załączniku [...]

Plan Pracy Rady Powiatu Skarżyskiego na 2015 rok

został uchwalony Uchwałą Nr 35/V/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 marca 2015 rokui znajduje się w załączniku [...]

Plan Pracy Rady Powiatu na 2014 rok

znajduje się w załączniku [...]

metryczka