Projekt „Uczymy nowocześnie w ZSTM”

Projekt „Uczymy nowocześnie w ZSTM” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Priorytet 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU współfinansowanego ze środków unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin rekrutacji do projektu „Uczymy nowocześnie w ZSTM” (968kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Joanna Żurawka (11 maja 2021)
Opublikował: Joanna Żurawka (11 maja 2021, 13:30:23)
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2369