Sprawozdania

Sprawozdania

Sprawozdanie roczne za 2022 rok

Sprawozdania finansowe za rok 2022 - stan na dzień 31 grudnia 2022 roku [...]

Sprawozdanie roczne za 2021 rok

Sprawozdania finansowe za rok 2021 - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku [...]

Sprawozdanie roczne za 2020 rok

Sprawozdania finansowe za rok 2020 - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku [...]

Sprawozdania roczne za 2019 rok

Sprawozdania finansowe za rok 2019 - stan na dzień 31 grudnia 2019 r.: [...]

Sprawozdania roczne za 2018 rok

Sprawozdania finansowe za rok 2018 - stan na dzień 31 grudnia 2018r. [...]

metryczka