RODO

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz [...]

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej "Centrum Seniora" jest Pani Magdalena NowakDane kontaktowe do IOD:tel. 41 301 21 02email:ksiegowosc@dpscsskarzysko.pl [...]

metryczka