Przetargi

Przetargi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego celem utworzenia i prowadzenia Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT) przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Skarżysku - Kamiennej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaZakup i dostawa sprzętu specjalistycznego celem utworzenia i prowadzenia Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT) przySpecjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającąw Skarżysku - Kamiennej [...]

Ogłoszenie o zamówieniu "Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego celem utworzenia i prowadzenia Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT) przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Skarżysku - Kamiennej"

Ogłoszenie o zamówieniu "Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego celem utworzenia i prowadzenia Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT) przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Skarżysku - [...]

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego celem utworzenia i prowadzenia Ośrodka Wsparcia i Testów (OWiT) przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Skarżysku - Kamiennej

    SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY   1.1.) Rola zamawiającego   Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w [...]

Rozstrzygnięcie przetargu na samochód FORD TRANSIT TSK 21GK

W dniu 31.08.2021 o godz. 900  komisja przetargowa dokonał otwarcia ofert przetargowych. Po przeanalizowaniu ofert stwierdza co następuje: Wygrywa oferta JC AUTO  Jolanta Chłopek   Sprzedano za kwotę: 5068 zł [...]

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego.

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO  1.   Nazwa i siedziba sprzedającego      Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych       ul. Szkolna 15      [...]

Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu służbowego.

 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO 1.              Nazwa i siedziba sprzedającego Zespół Placówek Edukacyjno – [...]

Informacja

Decyzją komisji przetargowej,przetarg ogłoszony dnia 06.05.2021 na sprzedaż samochodu służbowego pozostał nierozstrzygnięty z powodu braku ofert. [...]

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego

    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO   1.              Nazwa i siedziba sprzedającego          [...]

Ogłoszenie wyniku przetargu ofertowego

Skarżysko-Kamienna dn. 08.07.2019 r. Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej ul. Szkolna 15 PUBLIKUJE Ogłoszenie wyniku przetargu ofertowego który odbył się w dniu 08.07.2019 r. o godz. [...]

Ogłoszenie o przetargu

  Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej ul. Szkolna 15 ogłasza nieograniczony, pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę placu o powierzchni 150 m2  o nawierzchni bitumicznej w Skarżysku – [...]

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Usługa zorganizowania wycieczki do Turcji.

Ogłoszenie nr 511443-N-2019 z dnia 2019-02-07 r. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: Usługa zorganizowania wycieczki do Turcji OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie [...]

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Usługa zorganizowania wycieczki do Turcji

Ogłoszenie nr 506019-N-2019 z dnia 2019-01-23 r. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: Usługa zorganizowania wycieczki do Turcji OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie [...]

metryczka