Informacje ogólne

Informacje ogólne

Informacje dotyczące petycji

PRZEDMIOT PETYCJI Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub [...]

metryczka