Kontrole

Kontrole

Kontrola Zarządu Powiatu w zakresie wykonywania zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego z Kontroli Zarządu Powiatu w zakresie  wykonywania zadań przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności znajduje się w [...]

Kontrola Zarządu Powiatu w zakresie wykonania budżetu za 2017 rok

Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego z Kontroli Zarządu Powiatu w zakresie wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2017 rok znajduje się w załączniku [...]

Kontrola Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej w 2018 roku

Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej w 2018 roku znajduje się w załączniku. [...]

Kontrola I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej w 2017 roku

Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego z przeprowadzonej kontroli w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej w 2017 roku znajduje się w załączniku [...]

Kontrola Zespołu Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej "Przystań" w 2017 roku

Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego z Kontroli Zespołu Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej "Przystań" w 2017 roku znajduje się w załączniku [...]

Kontrola Zarządu Powiatu w zakresie wykonania budżetu za 2016 rok

Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego z Kontroli Zarządu Powiatu w zakresie wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2016 rok znajduje się w załączniku [...]

Kontrola Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej w 2017 roku

Protokół z Kontroli Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej w 2017 roku znajduje się w załączniku [...]

Kontrola Zespołu Szkół Transportowo - Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej w 2016 roku

Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego po przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół Transportowo - Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej w 2016 roku, znajduje się w załączniku [...]

Kontrola Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej w 2016 roku

Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego po przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej w 2016 roku, znajduje się w załączniku [...]

Kontrola Zarządu Powiatu w zakresie wykonania budżetu za 2015 rok

Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego po przeprowadzonej kontroli Zarządu Powiatu w zakresie wykonania budżetu powiatu za 2015 rok, znajduje się w załączniku [...]

Kontrola Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w 2016 roku

Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego po przeprowadzonej kontroli w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w 2016 roku znajduje się w załączniku. [...]

Kontrola Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w 2015 roku

Protokół z przeprowadzonej kontroli w Zespole Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej znajduje się w załączniku. [...]

Kontrola Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie w 2015 roku

Protokół z przeprowadzonej kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej znajduje się w załączniku. [...]

Kontrola Zarządu Powiatu w zakresie wykonania budżetu za 2014 rok

Protokół z przeprowadzonej kontroli znajduje się w załączniku [...]

Kontrola Zarządu Dróg Powiatowych w 2015 roku

Protokół z przeprowadzonej kontroli znajduje się w załączniku [...]

Kontrola Zarządu Powiatu w 2015 roku w zakresie stanu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym

Protokół z przeprowadzonej kontroli znajduje się w załączniku [...]

metryczka