Kadencja V (2014/2018)

Kadencja V (2014/2018)

Uchwała Nr 357/LII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 listopada 2018 roku

Uchwała Nr 357/LII/2018Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi na uchwałę Nr 294/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 [...]

Uchwała Nr 356/LII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 listopada 2018 roku

Uchwała Nr 356/LII/2018Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie: uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność [...]

Uchwała Nr 355/LII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 listopada 2018 roku

Uchwała Nr 355/LII/2018Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnych przypadających Powiatowi Skarżyskiemu od Zespołu Opieki Zdrowotnej w [...]

Uchwała Nr 354/LII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 353/LII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 352/L/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 11 października 2018 roku

Uchwała Nr 352/L/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 11 października 2018 roku  w sprawie przekształcenia Zespołu Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” w Skarżysku-Kamiennej w Placówkę [...]

Uchwała Nr 351/L/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 11 października 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 350/L/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 11 października 2018 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 349/XLIX/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 września 2018 roku

UCHWAŁA NR 349/XLIX/2018RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 27 września 2018 r.w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Skarżyskiego Na podstawie art. 2 ust. 4, art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 [...]

Uchwała Nr 348/XLIX/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 września 2018 roku

Uchwała Nr 348/XLIX/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 314/XLIV/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu [...]

Uchwała Nr 347/XLIX/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 września 2018 roku

Uchwała Nr 347/XLIX/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu [...]

Uchwała Nr 346/XLVIII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 4 września 2018 roku

Uchwała Nr 346/XLVIII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 4 września 2018 roku w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Skarżyskiego.  Na podstawie art. 17 ust. 1 Ustawy o samorządzie [...]

Uchwała Nr 345/XLVIII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 4 września 2018 roku

Uchwała Nr 345/XLVIII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 4 września 2018 roku  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bliżyn. Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku z art. 7a ustawy z dnia [...]

Uchwała Nr 344/XLVIII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 4 września 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 343/XLVIII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 4 września 2018 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 342/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku

Uchwała Nr 342/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku  w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego.  Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o [...]

Uchwała Nr 341/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku

Uchwała Nr 341/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Skarżyskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym [...]

Uchwała Nr 340/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku

Uchwała Nr 340/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Skarżyskiego.  Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku [...]

Uchwała Nr 339/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku

Uchwała Nr 339/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu [...]

Uchwała Nr 338/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku

Uchwała Nr 338/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: utworzenia Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej i nadania mu statutu  Na podstawie art. 12 [...]

Uchwała Nr 337/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku

UCHWAŁA NR 337/XLVII/2018RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 28 czerwca 2018 r.w sprawie: zmiany uchwały Nr 402/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć [...]

Uchwała Nr 336/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku

UCHWAŁA NR 336/XLVII/2018RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 28 czerwca 2018 r.w sprawie: zmiany podziału Powiatu Skarżyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w [...]

Uchwała Nr 335/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku

Uchwała Nr 335/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Kieleckiego   Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr 334/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku

Uchwała nr 334/XLVII/2018Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku   w sprawie: wyrażenia zgody na ujawnianie należności pieniężnych Powiatu Skarżyskiego w Rejestrze [...]

Uchwała Nr 333/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 332/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 331/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku

Uchwała Nr 331/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku  w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. [...]

Uchwała Nr 330/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku

Uchwała Nr 330/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. [...]

Uchwała Nr 329/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku

Uchwała Nr 329/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku  w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej    Na podstawie [...]

Uchwała Nr 328/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku

Uchwała Nr 328/XLVII/2018Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2017 [...]

Uchwała Nr 327/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku

Uchwała Nr 327/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej  Na podstawie art. [...]

Uchwała Nr 326/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku

Uchwała Nr 326/XLVII/2018Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2017 [...]

Uchwała Nr 325/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku

Uchwała Nr 325/XLVII/2018Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku  w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.  Na podstawie art. 12 pkt 6 i [...]

Uchwała Nr 324/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku

Uchwała Nr 324/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za [...]

Uchwała Nr 323/XLVI/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 maja 2018 r.

Uchwała Nr 323/XLVI/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu [...]

Uchwała Nr 322/XLVI/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie" wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 321/XLVI/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 320/XLV/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Uchwała Nr 320/XLV/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Skarżyski porozumienia w sprawie zasad współpracy przy budowie bezkolizyjnego skrzyżowania [...]

Uchwała Nr 319/XLV/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Uchwała Nr 319/XLV/2018Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie prawem nieodpłatnego użytkowania na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej [...]

Uchwała Nr 318/XLV/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r.

Uchwała Nr 318/XLV/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ [...]

Uchwała Nr 317/XLV/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 316/XLV/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 315/XLIV/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 marca 2018 r.

Uchwała Nr 315/XLIV/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu [...]

Uchwała Nr 314/XLIV/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 marca 2018 r.

Uchwała Nr 314/XLIV/2018Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie: określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji [...]

Uchwała Nr 313/XLIV/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Skarżyskiemu lub jego jednostkom budżetowymznajduje się w [...]

Uchwała Nr 312/XLIV/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 311/XLIV/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 310/XLIV/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 marca 2018 r.

Uchwała Nr 310/XLIV/2018Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 26 marca 2018 r.   w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skarżyskim na lata 2018-2020 Na podstawie art. 12 [...]

Uchwała Nr 309/XLIII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 lutego 2018 roku

w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2018 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 308/XLIII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 lutego 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 307/XLIII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 lutego 2018 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 306/XLII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 1 lutego 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 305/XLII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 1 lutego 2018 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 304/XLI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielanych z budżetu Powiatu Skarżyskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i [...]

Uchwała Nr 303/XLI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego w charakterze Partnera do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. ,,Budowa  zintegrowanego systemu komunikacyjnego [...]

Uchwała Nr 302/XLI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności należnych Powiatowi Skarżyskiemu od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie z tytułu pożyczki udzielonej z [...]

Uchwała Nr 301/XLI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie: nadania statutu Międzyzakładowemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennejznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 300/XLI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 299/XLI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 298/XLI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 297/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 roku

UCHWAŁA NR 297/XL/2017RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 7 grudnia 2017 r.w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Skarżyskiego Na podstawie art. 2 ust. 4, art.12.pkt. 1, art. 42 ust.1, art. 43 ust. 2 i art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o [...]

Uchwała Nr 296/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 roku

Uchwała Nr 296/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu lokalu użytkowego położonego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego [...]

Uchwała Nr 295/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 roku

Uchwała Nr 295/XL/2017Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 roku  w sprawie: przyjęcia darowizny nieruchomości od Gminy Skarżysko – Kamienna na rzecz Powiatu Skarżyskiego.  Na podstawie art.12 pkt 8 [...]

Uchwała Nr 294/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 roku

UCHWAŁA NR 294/XL/2017RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 7 grudnia 2017 r.w sprawie:  ustalenia wysokości opłat w roku 2018 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia  od [...]

Uchwała Nr 293/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 roku

UCHWAŁA NR 293/XL/2017RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 7 grudnia 2017 r.w sprawie: nadania statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr 292/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 roku

UCHWAŁA NR 292/XL/2017RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 7 grudnia 2017 r.w sprawie: wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie Na podstawie art. 12 pkt. 11 [...]

Uchwała Nr 291/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 roku

UCHWAŁA NR 291/XL/2017RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 7 grudnia 2017 r.w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 [...]

Uchwała Nr 290/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 289/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 288/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu skarżyskiego na 2018 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 287/XL/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 grudnia 2017 roku

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 286/XXXIX/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 listopada 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 285/XXXIX/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 284/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 284/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku  w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2018  Na podstawie [...]

Uchwała Nr 283/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 283/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie: wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej [...]

Uchwała Nr 282/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 282/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu [...]

Uchwała Nr 281/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 281/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku  w sprawie: uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi [...]

Uchwała Nr 280/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 280/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka [...]

Uchwała Nr 279/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 279/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Przysposabiającej do Pracy Nr 1 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka [...]

Uchwała Nr 278/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 278/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 4 wchodzącej w skład Młodzieżowego [...]

Uchwała Nr 277/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 277/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 3 wchodzącej w skład Młodzieżowego [...]

Uchwała Nr 276/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 276/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 1 wchodzącej w skład Specjalnego [...]

Uchwała Nr 275/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 275/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego wchodzącej [...]

Uchwała Nr 274/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 274/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół [...]

Uchwała Nr 273/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 273/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku  w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół [...]

Uchwała Nr 272/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 272/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku   w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół [...]

Uchwała Nr 271/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 271/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Henryka [...]

Uchwała Nr 270/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 270/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku  w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu [...]

Uchwała Nr 269/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 269/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku  w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 4 dla Dorosłych im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego [...]

Uchwała Nr 268/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 268/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych [...]

Uchwała Nr 267/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 267/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja [...]

Uchwała Nr 266/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 266/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych [...]

Uchwała Nr 265/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 265/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Henryka [...]

Uchwała Nr 264/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 264/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku  w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 wchodzącej w skład [...]

Uchwała Nr 263/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 263/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Młodzieżowego [...]

Uchwała Nr 262/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 262/XXXVIII/2017Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 3 wchodzącej w skład Młodzieżowego [...]

Uchwała Nr 261/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 261/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku  w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego [...]

Uchwała Nr 260/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 259/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 258/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku

Uchwała Nr 258/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. [...]

Uchwała Nr 257/XXXVII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2017 roku

Uchwała Nr 257/XXXVII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego w charakterze Partnera do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. [...]

Uchwała Nr 256/XXXVII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2017 roku

Uchwała  256/XXXVII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi położonej na terenie miasta [...]

Uchwała Nr 255/XXXVII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2017 roku

Uchwała Nr 255/XXXVII/2017Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Skarżyski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w [...]

Uchwała Nr 254/XXXVII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2017 roku

Uchwała Nr 254/XXXVII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy [...]

Uchwała Nr 253/XXXVII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2017 roku

Uchwała Nr 253/XXXVII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej  Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. [...]

Uchwała Nr 252/XXXVII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2017 roku

Uchwała Nr 252/XXXVII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia firmy audytorskiej do przeprowadzenia [...]

Uchwała Nr 251/XXXVII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2017 roku

Uchwała Nr 251/XXXVII/2017Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 217/XXXI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu [...]

Uchwała Nr 250/XXXVII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 249/XXXVII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2017 roku

w sprawie:  zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017 - 2035 znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 248/XXXVI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 września 2017 roku

w sprawie: nadania statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalowi Powiatowemu im. Marii Skłodowskiej-Curieznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 247/XXXVI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 września 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 246/XXXVI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 września 2017 roku

w sprawie:  zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017 - 2035 znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 245/XXXV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 11 lipca 2017 roku

Uchwała Nr 245/XXXV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 11 lipca 2017 r.  w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego do uczestnictwa w projekcie: „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny [...]

Uchwała Nr 244/XXXV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 11 lipca 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 243/XXXV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 11 lipca 2017 roku

w sprawie:  zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017 - 2035 znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 242/XXXIV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 184/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru [...]

Uchwała Nr 241/XXXIV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr 241/XXXIV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu [...]

Uchwała Nr 240/XXXIV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr 240/XXXIV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 1 Maja [...]

Uchwała Nr 239/XXXIV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 238/XXXIV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku

w sprawie:  zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017 - 2035 znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 237/XXXIV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr 237/XXXIV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 czerwca 2017 r.  w sprawie: uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku [...]

Uchwała Nr 236/XXXIV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr 236/XXXIV/2017Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 czerwca 2017 r.  w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii [...]

Uchwała Nr 235/XXXIV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr 235/XXXIV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii [...]

Uchwała Nr 234/XXXIV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr 234/XXXIV/2017Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 czerwca 2017 r.  w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej   Na podstawie art. 12 [...]

Uchwała Nr 233/XXXIV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr 233/XXXIV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2016 rok Na podstawie [...]

Uchwała Nr 232/XXXIV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr 232/XXXIV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej  Na podstawie art. 12 [...]

Uchwała Nr 231/XXXIV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr 231/XXXIV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2016 [...]

Uchwała Nr 230/XXXIV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr 230/XXXIV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku  w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. Na podstawie art.12 pkt 6 [...]

Uchwała Nr 229/XXXIV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr 229/XXXIV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za [...]

Uchwała Nr 228/XXXIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie:  zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017 - 2035 znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 227/XXXIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 226/XXXIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 czerwca 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curieznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 225/XXXII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 191/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na rok 2017znajduje [...]

Uchwała Nr 224/XXXII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 223/XXXII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 maja 2017 roku

w sprawie:  zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 222/XXXI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2017 roku

Uchwała Nr 222/XXXI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2017 r.    w sprawie: zmiany uchwały Nr 184/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania [...]

Uchwała Nr 221/XXXI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2017 roku

Uchwała Nr 221/XXXI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz [...]

Uchwała Nr 220/XXXI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2017 roku

Uchwała Nr 220/XXXI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2017 roku  w sprawie: likwidacji Uzupełniającego Technikum w Suchedniowie, ul. Sportowa 3. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy [...]

Uchwała Nr 219/XXXI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2017 roku

Uchwała Nr 219/XXXI/2017Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2017 roku  w sprawie: likwidacji Liceum Profilowanego w Suchedniowie, ul. Sportowa 3. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 [...]

Uchwała Nr 218/XXXI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2017 roku

Uchwała Nr 218/XXXI/2017Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr 191/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia [...]

Uchwała Nr 217/XXXI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2017 roku

Uchwała Nr 217/XXXI/2017Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji [...]

Uchwała Nr 216/XXXI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 215/XXXI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie:  zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 214/XXXI/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2017 roku

Uchwała Nr 214/XXXI/2017Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 30 marca 2017 r.w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Skarżyskim na [...]

Uchwała Nr 213/XXX/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2017 roku

Uchwała Nr 213/XXX/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2017 roku  w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2017 rok.  Na podstawie art. 17 ust.2 ustawy [...]

Uchwała Nr 212/XXX/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2017 roku

Uchwała Nr 212/XXX/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie: udzielenia w 2017 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do [...]

Uchwała Nr 211/XXX/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2017 roku

Uchwała Nr 211/XXX/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu [...]

Uchwała Nr 210/XXX/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2017 roku

Uchwała Nr 210/XXX/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. [...]

Uchwała Nr 209/XXX/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2017 roku

Uchwała Nr 209/XXX/2017Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2017 roku  w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe [...]

Uchwała Nr 208/XXX/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2017 roku

Uchwała Nr 208/XXX/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie: wyłączenia i zamiaru likwidacji Uzupełniającego Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w [...]

Uchwała Nr 207/XXX/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2017 roku

Uchwała Nr 207/XXX/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2017 roku  w sprawie: wyłączenia i zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w [...]

Uchwała Nr 206/XXX/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2017 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 205/XXX/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2017 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 204/XXX/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 lutego 2017 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu KieleckiegoUchwała znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 203/XXIX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na umorzenie wierzytelności należnych Powiatowi Skarżyskiemu od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie z tytułu pożyczki udzielonej z [...]

Uchwała Nr 202/XXIX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Skarżyskiego dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby [...]

Uchwała Nr 201/XXIX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 200/XXIX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 199/XXIX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2016 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 198/XXIX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2017 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 197/XXIX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z 28 grudnia 2016 roku

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 196/XXVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2016 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 195/XXVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 grudnia 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rokUchwała znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 194/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2017 Uchwała Nr 194/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie: [...]

Uchwała Nr 193/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 roku

w sprawie: ustalenia wysokości opłat w roku 2017 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazduznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 192/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od Gminy Skarżysko-Kamienna Uchwała Nr 192/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od [...]

Uchwała Nr 191/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 roku

w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na rok 2017znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 190/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 roku

w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2016 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej - Curie Uchwała Nr 190/XXVII/2016 Rady Powiatu [...]

Uchwała Nr 189/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 roku

Uchwała Nr 189/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie: uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi [...]

Uchwała Nr 188/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 roku

Uchwała Nr 188/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie: uchylenia uchwały Nr 167/XXIV/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze [...]

Uchwała Nr 187/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 roku

Uchwała Nr 187/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie: przyjęcia „Kompleksowego planu rozwoju szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2016-2023”. Na podstawie art. 12 pkt 9ca [...]

Uchwała Nr 186/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 185/XXVII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 listopada 2016 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2016 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 184/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 roku

w sprawie: : określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkówUchwała znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 183/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łączna Uchwała Nr 183/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łączna Na podstawie art. 12 pkt. [...]

Uchwała Nr 182/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego tryb zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych znajdujących się [...]

Uchwała Nr 181/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą pomieszczenia w budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ przy ul. Sokolej 50 w [...]

Uchwała Nr 180/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej [...]

Uchwała Nr 179/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 roku

w sprawie: pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za rok 2015 przez Powiat Skarżyski Uchwała Nr 179/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia [...]

Uchwała Nr 178/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 roku

w sprawie: przyjęcia Zintegrowanej strategii dla obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno - gospodarcze – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko - Kamienna w ramach porozumienia „Trójmiasto nad Kamienną” [...]

Uchwała Nr 177/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 roku

w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016Uchwała znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 176/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rokUchwała znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 175/XXVI/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 października 2016 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2016 - 2035Uchwała znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 174/XXV/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 września 2016 roku

w sprawie: udzielenia w 2016 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Uchwała Nr 174/XXV/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 września [...]

Uchwała Nr 173/XXV/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 września 2016 roku

w sprawie: udzielenia w 2016 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Uchwała Nr 173/XXV/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 września [...]

Uchwała Nr 172/XXV/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 września 2016 roku

w sprawie: udzielenia w 2016 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Uchwała Nr 172/XXV/2016Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 września [...]

Uchwała Nr 171/XXV/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 września 2016 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Skarżyski prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej wraz z prawem własności zlokalizowanej na niej zabudowy Uchwała Nr [...]

Uchwała Nr 170/XXV/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 września 2016 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rokUchwała znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 169/XXV/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 września 2016 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego. Uchwała Nr 169/XXV/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 września 2016 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Skarżyskiego. [...]

Uchwała Nr 166/XXIV/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr 401/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Skarżyski oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć [...]

Uchwała Nr 165/XXIV/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość

oraz warunki  przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz [...]

Uchwała Nr 157/XXII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu

z dotychczasowym najemcą lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej.znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 137/XIX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu

 z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-KamiennejUchwała znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 129/XVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: uchylenia uchwały Nr 38/VI/2007 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23.03. 2007 roku

w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za posiłki w stołówkach placówek publicznych.Uchwała znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 128/XVIII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie: uchylenia uchwały Nr 76/XII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25.08.2015 roku w sprawie ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie

w stołówkach: Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej. Uchwała znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 115/XVI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie: zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ekonomii 7.

Uchwała Nr 115/XVI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie: zamiaru likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ekonomii 7. Na podstawie art. 59 [...]

Uchwała Nr 114/XVI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie: szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu skarżyskiego przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd

Uchwała Nr 114/XVI/2015Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie: szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu skarżyskiego przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały [...]

Uchwała Nr 113/XVI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali w budynku przy ul. Sikorskiego 20

Uchwała Nr 113/XVI/2015Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. [...]

Uchwała Nr 112/XVI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z 28 grudnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy przy ul. Plac Floriański 1

Uchwała Nr 112/XVI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu [...]

Uchwała Nr 104/XV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2016.

Uchwała Nr 104/XV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2016. Na podstawie art. 17 [...]

Uchwała Nr 103/XV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych

Uchwała Nr 103/XV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca [...]

Uchwała Nr 101/XV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25.11.2015 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 49/VI/2011 z 30 marca 2011 roku w sprawie: uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011- 2020

Uchwała Nr 101/XV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie: zmiany uchwały nr 49/VI/2011 Rady Powiatu Skarżyskiego z 30 marca 2011 roku w sprawie: uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania [...]

Uchwała Nr 100/XV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie: uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016”.

Uchwała Nr 100/XV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie: uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi [...]

Uchwała Nr 97/XIV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie:wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Uchwała Nr 97/XIV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie:wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr 96/XIV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2023”.

Uchwała Nr 96/XIV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2023”. Na podstawie art. 12 pkt 9ca ustawy z dnia 5 [...]

Uchwała Nr 94/XIV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego

Uchwała Nr 94/XIV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala [...]

Uchwała Nr 93/XIV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 16/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i harmonogramu dyżurów aptek

ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2015 roku Uchwała Nr 93/XIV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2015 rok w sprawie: zmiany  Uchwały Nr 16/III/2014  Rady  [...]

Uchwała Nr 92/XIV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej.

Uchwała Nr 92/XIV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie [...]

Uchwała Nr 88/XIII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2015 roku w sprawie: odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Skarżyskiego.

Uchwała Nr 88/XIII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2015 roku w sprawie: odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Skarżyskiego. Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy [...]

Uchwała Nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2015 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2023.

Uchwała Nr 87/XIII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2015 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Skarżyskiego w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego na [...]

Uchwała Nr 86/XIII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej

Uchwała Nr 86/XIII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej Na podstawie art. [...]

Uchwała Nr 85/XIII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami

Uchwała Nr 85/XIII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu [...]

Uchwała Nr 84/XIII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2015 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej

Uchwała Nr 84/XIII/2015Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 28 września 2015 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej [...]

Uchwała Nr 83/XIII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2015 roku w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na biegłego rewidenta

Uchwała Nr 83/XIII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2015 roku w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Skarżyskiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia kandydata na biegłego rewidenta do [...]

Uchwała Nr 82/XIII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2015 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Suchedniów

Uchwała Nr 82/XIII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2015 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Suchedniów Na podstawie art. 12 pkt. 11 w związku z art. 7 a ustawy z dnia 5 czerwca [...]

Uchwała Nr 81/XIII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2015 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bliżyn

Uchwała Nr 81/XIII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 września 2015 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bliżyn Na podstawie art. 12 pkt. 11 w związku z art. 7 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o [...]

Uchwała Nr 78/XII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie: udzielenia w 2015 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr 78/XII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie: udzielenia w 2015 roku dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru [...]

Uchwała Nr 77/XII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 16/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i harmonogramu dyżurów aptek

UCHWAŁA NR 77/XII/2015RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 25 sierpnia 2015 r.w sprawie: zmiany  Uchwały Nr 16/III/2014  Rady  Powiatu  Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia godzin pracy i harmonogramu [...]

Uchwała Nr 76/XII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie: ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówkach: SOSW Nr 2, ZPEW oraz ZPRW w Skarżysku-Kamiennej

UCHWAŁA NR 76/XII/2015RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 25 sierpnia 2015 r.w sprawie:  ustalenia wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie w stołówkach: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Zespołu Placówek [...]

Uchwała Nr 73/XI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń o powierzchni 280,22 m2 w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego

Uchwała Nr 73/XI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie pomieszczeń o powierzchni 280,22 m2 w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w [...]

Uchwała Nr 72/XI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 17,00 m2 powierzchni użytkowej w budynkach ZOZ w Skarżysku-Kamiennej

Uchwała Nr 72/XI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 17,00 m2 powierzchni użytkowej w budynkach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej przy [...]

Uchwała Nr 71/XI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 31/V/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań powiatu..

Uchwała Nr 71/XI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 31/V/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu [...]

Uchwała Nr 68/X/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Skarżyskiego.

Uchwała Nr 68/X/2015Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Skarżyskiego. Na podstawie art. 17 ust. 1 Ustawy o samorządzie powiatowym [...]

Uchwała Nr 67/X/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata.

Uchwała Nr 67/X/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a [...]

Uchwała Nr 66/X/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy budynku magazynowego znajdującego się na terenie OLK SP ZOZ w Skarżysku-Kam. ul. Sokola 50

na okres dłuższy niż 3 lata Uchwała Nr 66/X/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy budynku magazynowego znajdującego się na terenie Obwodu [...]

Uchwała Nr 65/X/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 5 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Tysiąclecia 22.

Uchwała Nr 65/X/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 5 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Tysiąclecia 22. Na podstawie art. 12 pkt 8 [...]

Uchwała Nr 64/X/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Oseta Wasilewskiego 5.

Uchwała Nr 64/X/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Oseta Wasilewskiego 5. Na podstawie art. 12 [...]

Uchwała Nr 63/X/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: pokrycia straty finansowej ZOZ w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie, wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2014.

Uchwała Nr 63/X/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: pokrycia straty finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie, wykazanej [...]

Uchwała Nr 62/X/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie za 2014 rok.

Uchwała Nr 62/X/2015Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej [...]

Uchwała Nr 61/X/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2014 rok

Uchwała Nr 61/X/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2014 rok Na podstawie [...]

Uchwała Nr 60/X/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2014 rok.

Uchwała Nr 60/X/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2014 rok. Na podstawie art. [...]

Uchwała Nr 59/X/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku - Kamiennej za 2014 rok

Uchwała Nr 59/X/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku - Kamiennej za 2014 [...]

Uchwała Nr 58/X/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2014 rok.

Uchwała Nr 58/X/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2014 rok. [...]

Uchwała Nr 55/X/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

Uchwała Nr 55/X/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. Na podstawie art.12 pkt 6 i [...]

Uchwała Nr 54/X/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2014 rok.

Uchwała Nr 54/X/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2014 rok. [...]

Uchwała Nr 53/IX//2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie: ustanowienia nagrody “Powiatowe Dęby”.

Uchwała Nr 53/IX/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie: ustanowienia nagrody “Powiatowe Dęby”. Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr 52/IX//2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie: wspólnej realizacji inwestycji w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

i powierzenia Powiatowi Kieleckiemu części zadania inwestycyjnego w pasie drogi powiatowej nr 0437T Uchwała Nr 52/IX/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie: wspólnej realizacji inwestycji w [...]

Uchwała Nr 51/IX//2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ekonomii 4

Uchwała Nr 51/IX//2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ekonomii [...]

Uchwała Nr 48/IX//2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skarżyskim na lata 2015-2017

Uchwała Nr 48/IX//2015Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Skarżyskim na lata 2015-2017 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 5 [...]

Uchwała Nr 47/VIII//2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli ZOZ w Skarżysku – Kamiennej

Uchwała Nr 47/VIII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 12 maja 2015 roku   w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej [...]

Uchwała Nr 46/VII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50

Uchwała Nr 46/VII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50 Na podstawie art. 12 [...]

Uchwała Nr 45/VII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej

Uchwała Nr 45/VII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnejw Skarżysku-Kamiennej Szpitalu Powiatowym im. Marii Skłodowskiej – [...]

Uchwała Nr 44/VII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej

Uchwała Nr 44/VII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej [...]

Uchwała Nr 41/VII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie: „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny

Uchwała Nr 41/VII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie: „e-Geodezja cyfrowy zasób [...]

Uchwała Nr 40/VI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie: powierzenia Gminie Skarżysko-Kamienna zadania z zakresu dróg publicznych w części utrzymania zieleni miejskiej

pasa drogowego dróg powiatowych na terenie miasta Skarżyska-Kamienne Uchwała Nr 40/VI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie: powierzenia Gminie Skarżysko-Kamienna zadania z zakresu dróg [...]

Uchwała Nr 37/V/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej – Curie

Uchwała Nr 37/V/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku–Kamiennej Szpitala Powiatowego im. [...]

Uchwała Nr 36/V/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 26/IV/2007 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie: zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu skarżyskiego.

Uchwała Nr 36/V/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 26/IV/2007 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie: zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu [...]

Uchwała Nr 35/V/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2015 rok

Uchwała Nr 35/V/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2015 rok. Na podstawie art. 17 ust.2 ustawy o samorządzie [...]

Uchwała Nr 31/V/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie: określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki PFRON w 2015 roku

Uchwała Nr 31/V/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie: określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji [...]

Uchwała Nr 30/IV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Uchwała Nr 30/IV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy [...]

Uchwała Nr 29/IV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie: przedstawiciela Rady Powiatu Skarżyskiego w składzie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego II Kadencji.

Uchwała Nr 29/IV/2015Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie: przedstawiciela Rady Powiatu Skarżyskiego w składzie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego II Kadencji. Na podstawie art. 12 [...]

Uchwała Nr 28/IV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie: delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Skarżyskiego do pracy w komisji bezpieczeństwa i porządku.

Uchwała Nr 28/IV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie: delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Skarżyskiego do pracy w komisji bezpieczeństwa i [...]

Uchwała Nr 27/IV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie: przystąpienia do Związku Powiatów Polskich

Uchwała Nr 27/IV/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie: przystąpienia do Związku Powiatów Polskich Na podstawie art.12 pkt.8 lit.f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie [...]

Uchwała Nr 22/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Skarżyskiego.

Uchwała Nr 22/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Skarżyskiego. Na podstawie art. 12 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie [...]

Uchwała Nr 21/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: powołania na stanowisko Skarbnika Powiatu Skarżyskiego

Uchwała Nr 21/III/2014Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: powołania na stanowisko Skarbnika Powiatu Skarżyskiego Na podstawie art. 12 pkt.3 i art.37 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca [...]

Uchwała Nr 20/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: odwołania ze stanowiska Skarbnika Powiatu Skarżyskiego

Uchwała Nr 20/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: odwołania ze stanowiska Skarbnika Powiatu Skarżyskiego Na podstawie art. 12 pkt.3 i art.37 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca [...]

Uchwala Nr 19/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego.

Uchwala Nr 19/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku [...]

Uchwala Nr 18/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego.

Uchwala Nr 18/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 [...]

Uchwała Nr 17/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2015.

Uchwała Nr 17/III/2014Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2015. Na podstawie art. 17 ust. 2 [...]

Uchwała Nr 16/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie: ustalenia harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr 16/III/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 grudnia 2014 rokuw sprawie: ustalenia godzin pracy i harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego od 1 stycznia 2015 roku Na podstawie art. 12 [...]

Uchwała Nr 12/II/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie: wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu Skarżyskiego.

Uchwała Nr 12/II/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie: wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu Skarżyskiego. Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku [...]

Uchwała Nr 11/II/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie: powołania stałych komisji Rady Powiatu Skarżyskiego, ustalenia zakresu ich działania oraz składu osobowego.

Uchwała Nr 11/II/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie: powołania stałych komisji Rady Powiatu Skarżyskiego, ustalenia zakresu ich działania oraz składu osobowego. Na podstawie art. [...]

Uchwała Nr 10/II/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego

Uchwała Nr 10/II/2014Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego . Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o [...]

Uchwała Nr 7/II/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 grudnia 2014 w sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego.

Uchwała Nr 7/II/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 grudnia 2014 w sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego. Na podstawie art. 27 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku [...]

Uchwała Nr 6/II/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 grudnia 2014 w sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego.

Uchwała Nr 6/II/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 grudnia 2014 w sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego. Na podstawie art. 27 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku [...]

Uchwała Nr 5/II/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 grudnia 2014 w sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego

Uchwała Nr 5/II/2014Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 grudnia 2014 w sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego. Na podstawie art. 27 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku [...]

Uchwała Nr 4/II/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie: wyboru Wicestarosty Powiatu Skarżyskiego

Uchwała Nr 4/II/2014Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie: wyboru Wicestarosty Powiatu Skarżyskiego. Na podstawie art. 27 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie [...]

Uchwała Nr 3/II/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 grudnia 2014 w sprawie: wyboru Starosty Powiatu Skarżyskiego

Uchwała Nr 3/II/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 grudnia 2014 w sprawie: wyboru Starosty Powiatu Skarżyskiego. Na podstawie art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie [...]

Uchwała Nr 2/I/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Skarżyskiego

Uchwała Nr 2/I/2014Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Skarżyskiego. Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie [...]

Uchwała Nr 1/I/2014 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Skarżyskiego

Uchwała Nr 1/I/2014Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Skarżyskiego. Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie [...]

metryczka