Zadania Zespołu

Do zadań Zespołu w zakresie obsługi prawnej należy:
1) uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty oraz opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym,
2) udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty i poszczególnych wydziałów,
3) udział w sesjach Rady i posiedzeniach Zarządu,
4) udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień, zawieranych przez Powiat, opiniowanie projektów tych umów i porozumień,
5) wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem w sprawach dotyczących działania Zarządu, Starosty oraz jednostek organizacyjnych Powiatu nie posiadających osobowości prawnej (w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw, udzielonych tym jednostkom),
6) sprawowanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego,
7) informowanie Rady, Zarządu, Starosty i Naczelników wydziałów o zmianach w przepisach prawnych, dotyczących działalności organów Powiatu,
8) opiniowanie spraw z zakresu prawa pracy,
9) pomoc prawna związana z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych oraz opiniowanie projektów umów.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Łakomiec (10 maja 2011)
Opublikował: Mariusz Bartosik (26 sierpnia 2014, 10:01:16)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1741