Edukacja

Edukacja

Wykaz szkół i placówek niepublicznych według stanu na 31-12-2021 r.

Niepubliczne Technikum w Skarżysku-Kamiennej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach typ lub rodzaj szkoły lub placówki: pięcioletnie technikum, szkoła ponadpodstawowa adres szkoły lub placówki: ul. Metalowców 54, [...]

Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów w 2017 r.

W związku z art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Powiat Skarżyski ogłasza:Liceum ogólnokształcące dla dorosłych w systemie zaocznym:od stycznia 2017 [...]

Dotowanie szkół niepublicznych

Tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Skarżyskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym. [...]

Wydawanie skierowań do szkół i placówek kształcenia specjalnego (specjalne środki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii)

I. Podstawa prawna wykonania usługi: -        Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i [...]

metryczka