Inne

Inne

Przyjmowanie innych dokumentacji geologicznych

Przyjmowanie innych dokumentacji geologicznych dotyczących: 1)    wykonywania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny lub zasobów wód podziemnych, 2)    wykonywania prac [...]

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych dotyczących: 1)    złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych i rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w [...]

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych dotyczących: 1.    Złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych i rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 [...]

Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż

Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania: 1)    obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górnicza nie przekracza 2 ha, 2)   [...]

metryczka