Rejestracja pojazdów

Rejestracja pojazdów

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.   INFORMACJA O REJESTRACJI Od dnia 1 sierpnia 2020 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o [...]

Zwrot dowodu zatrzymanego przez Policję

Poniżej zamieszczono informację, jak załatwić sprawę dotyczącą zwrtou dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję. [...]

Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych wymagających zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym

Poniżej zamieszczono informację, jak załatwić sprawę dotyczącą Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych wymagających zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. [...]

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

STAROSTWO POWIATOWE W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna tel: 41 39-53-001, fax: 41 25-24-001 www.powiat.skarzysko.pl e-mail: starostwo@skarzysko.powiat.pl   ZGŁOSZENIE ZBYCIA [...]

Wyrejestrowanie pojazdu

Poniżej zamieszczono informację, jak załatwić sprawę dotyczącą wyrejestrowania pojazdu po kasacji, kradzieży oraz w celu wywozu pojazdu za granicę. [...]

Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsc na przegląd techniczny

Poniżej zamieszczono informacje, jak załatwić sprawę dotyczącą wymiany dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsc na przegląd techniczny. [...]

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym

Poniżej zamieszczone są informacje, jak załatwić sprawę dotyczącą wydania zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym. [...]

Wydanie tablic tymczasowych

Poniżej zamieszczono informacje, jak załatwić sprawę dotyczącą wydania tablic rejestracyjnych tymczasowych. [...]

Wtórnik tablic/y rejestracyjnych, wydanie trzeciej tablicy rejestracyjnej oraz wydanie nowych numerów rejestracyjnych

Poniżej zamieszczone są informacje, jak załatwić sprawę dotyczącą wydania wtórnika tablic/y rejestracyjnych, wydania trzeciej tablicy rejestracyjnej na bagażnik oraz nadania nowych numerów rejestracyjnych z powodu kradzieży. [...]

Wtórnik dowodu rejestracyjnego oraz tablic/y rejestracyjnych

Poniżej zamieszczone są informacje, jak można załatwić sprawę dotyczącą wyrobienia wtórnika dowodu rejestracyjnego lub tablic/y rejestracyjnych. [...]

Wpis adnotacji do dowodu rejestracyjnego

Poniżej zamieszczono informację, jak załatwić sprawę w sprawie dokonania wpisu adnotacji do dowodu rejestracyjnego. [...]

Rejestracja pojazdu zabytkowego

Poniżej zamieszczone są informacje, jak załatwić sprawę dotyczącą rejestracji pojazdu zabytkowego. [...]

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

Poniżej zamieszczone są informację, jak załatwić sprawę dotyczącą zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z zagranicy. [...]

Rejestracja pojazdu zakupionego na terytorium RP oraz z powiatu skarżyskiego

Poniżej zamieszczone są informacje, jak załatwić sprawę dotyczącą rejestracji pojazdu zakupionego w kraju oraz z terenu powiatu skarżytskiego. [...]

Rejestracja pojazdu nowego zakupionego w salonie

Poniżej zamieszczone są informację, jak załatwić sprawę dotyczącą rejestracji nowego pojazdu zakupionego w salonie. [...]

Nabicie nowego numeru vin i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej

Poniżej zamieszczone są informację, jak załatwić sprawę dotyczącą nabicia nowego numeru vin i wykonania tabliczki znamionowej zastępczej. [...]

Dopisanie współmałżonka do dowodu rejestracyjnego

Poniżej zamieszczone są informacje, jak załatwić sprawę dotyczącą dopisania współmałżonka do dowodu rejestracyjnego. [...]

Czasowe wycofanie pojazdu

Poniżej zamieszczone są informacje, jak załatwić sprawę w dotyczącą czasowego wycofania pojazdu z ruchu. [...]

Informacja o nr konta - opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy)

Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w JedlińskuNr. konta: 55 9132 0001 0001 0273 2000 0030 [...]

Informacja o nr konta opłaty skarbowej

GETIN BANK S.A.79 1560 0013 2418 3678 0000 0004 [...]

metryczka