Zaproszenie do udziału w projekcie Dobry Start 2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku – Kamiennej informuje, iż w okresie od 1 marca do 31 sierpnia 2015 r. realizuje projekt systemowy pn. Dobry Start, współfinansowany przez Unię Europejską przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
W roku 2015 zakres działań w ramach projektu obejmuje następujące grupy:

  1. osoby objęte indywidualnym planem usamodzielnienia w wieku 18-25 lat,
  2. wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych w wieku 15-18 lat
  3. osoby mające problemy w sprawach opiekuńczo - wychowawczych związanych z rozbiciem rodziny lub/i przemocą domową w wieku 18-64 lat,
  4. uczniowie Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w wieku 15-25 lat, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia lub w stopniu umiarkowanym i znacznym,
  5. osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym o symbolach niepełnosprawności N lub/i R lub inne orzeczenie w stopniu równoważnym wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym posiadaną dysfunkcję narządu ruchu lub/i schorzenia neurologiczne w wieku 15 – 64 lata.


Uczestnicy projektu (zależnie od grupy) będą brali udział w zróżnicowanych treningach  i szkoleniach, z których część realizowana będzie podczas atrakcyjnych wyjazdów. Przewidujemy między innymi zorganizowanie Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznych, Treningu Kompetencji Życiowych, Treningu Zastępowania Agresji, Treningu Pracy, Treningu Kompetencji Rodzicielskich, kursów zawodowych, obozu językowego, rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, a także wsparcie asystenta rodziny i doradcy ds. osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym zapraszamy osoby zainteresowane, spełniające kryteria przynależności do wymienionych wyżej grup do udziału w projekcie. Prosimy o zgłoszenie się do naszej jednostki bądź kontakt telefoniczny celem uzyskania szczegółowych informacji. Z uwagi na fakt, iż projekt cieszy się dużym zainteresowaniem, a ilość miejsc jest ograniczona, w przypadku osób spełniających kryteria szczegółowe o udziale będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Termin zgłoszenia mija 30 kwietnia 2015 r.
Kontakt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej, Plac Floriański 1,  tel. 41 2521953 lub tel. kom 794434904 i 883063272.

metryczka


Wytworzył: Paweł Perkowski (10 marca 2015)
Opublikował: Paweł Perkowski (10 marca 2015, 22:00:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1972