Zbieranie, przetwarzanie, wytwarzanie odpadów (formularze A, B, E)

Zbieranie, przetwarzanie, wytwarzanie odpadów (formularze A, B, E)

Wszczęcie postępowania w sprawie wygaszenia decyzji na przetwarzanie odpadów EKONAKS Sp. z o. o. ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Na podstawie art. 10 oraz 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art.  48 ust. 5 ustawy z  14 grudnia 2012 o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji na przetwarzanie odpadów EKONAKS Sp. z o. o. ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

   Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania zmiany  do decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów dla  Przedsiębiorstwa  EKONAKS Sp. z o. o. ul. Asfaltowa 1, 26-110 [...]

Formularz Pozwolenie na wytwarzanie odpadów ROMER Sp. Cywilna A. Ciura, W Ciura ul. Rejowska 99, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 2020 Lp Karta informacyjna 1 Numer karty/rok 22/B/2020 2 Rodzaj dokumentu Inne dokumenty 3 Temat dokumentu Inne 4 Nazwa [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Cicha 8, Skarżysko-Kamienna

  Skarżysko-Kamienna  dn.  20.12.2017 r. OS.I.6233.24.2017                      [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

Skarżysko-Kamienna  dn.  31.03.2017 r. OS.I.6233.3.2017                      [...]

Wszczęcie postepowania w sprawie zezwolenia na zbieranie odpadów P.H.U.P. WOMAR Marcin Wolski ul.Warszawska 3a, 26-130 Suchedniów

Skarżysko-Kamienna  dn.  24.03.2017 r. OS.I.6233.2.2017                      [...]

Archiwum

[...]

metryczka