Postępowanie administracyjne

Postępowanie administracyjne

Instalacja montażu i spawania konstrukcji stalowych prowadzona przez MN-Projects Sp. z o.o. ul. Legionów 122 26-110 Skarżysko-Kamienna

OS.6221.3.2024                                       &n [...]

Instalacja BT12591 SKARŻYSKO-DOLISKA

OS.II.6221.32.2023                                      &nbs [...]

instalacja - silos na wapno

OS.II.6221.28.2023                                      &nbs [...]

wpis do rejestru instalacji na działce nr 226 obręb 0008 gm. Skarżysko – Kamienna pow. skarżyski

OS.II.6221.25.2023                                      &nbs [...]

WPIS DO REJESTRU INSTALACJI, KTÓRYCH UŻYTKOWANIE NIE WYMAGA POZWOLENIA -ul. Towarowa 2

OS.II.6221.19.2023                                      &nbs [...]

ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO REJESTRU INSTALACJI, KTÓRYCH UŻYTKOWANIE NIE WYMAGA POZWOLENIA 2

OS.II.6221.8.2023                                        [...]

ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO REJESTRU INSTALACJI, KTÓRYCH UŻYTKOWANIE NIE WYMAGA POZWOLENIA

OS.II.6221.6.2023                                        [...]

Zaświadczenie o wpisie do rejestru instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia.

OS.II.6221.5.2023                                        [...]

wygaszenie pozwolenia zintegrowanego dla Celsium

                                         &nbs [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na emisję gazów i pyłu do powietrza dla PHU CENTRUM NEKROPOLIS EWELINA OLEJARZ , ul. Obuwnicza 5, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji  na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza dla firmy PHU CENTRUM NEKROPOLIS EWELINA OLEJARZ , ul. Obuwnicza 5, 26-110 Skarżysko-Kamienna. [...]

Wszczecie postepowania w sprawie zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów Zakład Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski ul. Szydłowiecka 28A Skarzysko-Kamienna - zbieranie ul. Kossaka 30,32 Skarzysko-Kamienna

Zawiadomienie o   wszczęciu   postępowania administracyjnego  w  celu  wydania  zmiany do zezwolenia na zbieranie odpadów dla Zakład  Transportu i Usług Asenizacyjnych  [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany do zezwolenia na zbieranie odpadów Kordian Winiarski STAL - MAK ul. Rejowska 65, 26-110 Skarżysko-Kamienna

OS.I.6233.22.2020                                  Skarżysko-Kamienna [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji zezwolenia na przetwarzanie odpadów WTÓRPOL Sp. z o. o. ul. Żurawia 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

OS.I.6233.19.2020                                    Skarżysko – [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów EKOM Maciejczyk 26-052 Nowiny ul. Zakładowa 29 PSZOK Suchedniów

OS.I.6233.14.2020                         Skarżysko – Kamienna  16.03.2020 [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów SKAR-POD Damian Jaros ul. Staszica 27, 26-120 Bliżyn

OS.I.6233.13.2020                          Skarżysko – Kamienna  16.03.2020 [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów Głowacz Maciej Skład Opału - Skup Złomu ul. Staszica 16, 26-120 Bliżyn

Skarżysko-Kamienna  03.03.2020 r. OS.I.6233.8.2020                     [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie uchylenia decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów SP-Plast Sabina Sieczka ul. Obywatelska 28 A, 26-110 Skarżysko-Kamienna

  Skarżysko-Kamienna  dn.  03.01.2020 r.       OS.I.6233.11.2019.2020                      [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie uchylenia decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów Pan Mateusz Jaros AKUMAX Skup Złomu Akumulatorowego ul. Staszica 16, 26-120 Bliżyn

  Skarżysko-Kamienna  dn.  17.12.2019 r.      OS.I.6233.10.2019                      [...]

Wszczęcie postępowania BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9 01-204 Warszawa Biuro Budowy S-7 Szydłowiec Barak 1a zezwolenie na przetwarzanie odpadów

  Skarżysko-Kamienna  2.01.2020 r.        OS.I.6233.9.2020                    [...]

Zawiadomienie o wyznaczeniu wizji w terenie w związku z wycinka drzew ul. Wieżowa Skarżysko-Kamienna

OS.613.64.2019                                    Skarżysko-Kamienna [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów F.H.U. Mariopol Anna Rot-Mamcarz ul. Fabryczna 2, 26-110 Skarżysko-Kamienna

  Skarżysko-Kamienna  17.07.2019 r. OS.I.6233.7.2019                      [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów AUTO-DUCK Ireneusz Kuźdub ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

  Skarżysko-Kamienna  12.06.2019 r. OS.I.6233.3.2019                      [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie uchylenia pozwolenia na emisje gazów i pyłów z Elektrociepłowni przemysłowej MESKO S.A. ul. Legionów 122, 26-111 Skarzysko-Kamienna

Skarżysko-Kamienna  dn.  24.04.2019 r. OS.I.6224.2.2019                              [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie uchylenia pozwolenia na emisje gazów cieplarnianych MESKO S.A. ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna

 Skarżysko-Kamienna  dn.  24.04.2019 r. OS.I.6226.3.2019                   [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na emisje do powietrza dla MESKO-AGD ul. Mościckiego 30, 26-110 Skarzysko-Kamienna

OS.I.6224.4.2018                                   Skarżysko-Kamienna dni [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów MAXOL Sp. z o. o. ul. Zagórska 20 B, 26-130 Suchedniów

OS.I.6233.7.2018                                      [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany zezwolenia na zbieranie odpadów EKOM Maciejczyk Sp. J. ul. Zakładowa 29, 26-130 Suchedniów

Skarżysko-Kamienna  dn.  09.05.2018 r. OS.I.6233.8.2018                                                   [...]

Wniosek o zezwolenie na zbieranie odpadów Regranulaty Polska Sp. z o. o. ul Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

  Skarżysko-Kamienna  dn.  22.01.2018 r. OS.I.6233.2.2018                      [...]

Pozwolenie wodnoprawne na budowę mostu przez rzekę Czarna Starą w m. Skałka Polska w ciągu drogi powiatowej nr 0403T Jasień-Antonielów w km 5+013

OS.II.6341.48.2016                                      &nbs [...]

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Kamiennej w km 135+118

OS.II.6341.46.2017                                                           Skarżysko-Kamienna dnia [...]

Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie dwóch wylotów i odprowadzanie wód opadowych z terenu „Parku Wiedzy i Rekreacji – Arka Życia”

OS.II.6341.45.2017                                                             Skarżysko-Kamienna [...]

Pozwolenie wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych do ziemi w rejonie ulicy Legionów w Skarżysku-Kamiennej

OS.II.6341.43.2017                                                             Skarżysko-Kamienna [...]

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych do ziemi w rejonie ulicy Zwycięzców w Skarżysku-Kamiennej

OS.II.6341.42.2017                                                      Skarżysko-Kamienna dnia 12.12.2017 [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany zezwolenia na transport odpadów P.P.H.U. TUR Barbara Michalska ul. Kopernika 152, 26-110 Skarżysko-Kamienna

  Skarżysko-Kamienna  dn.  30.11.2017 r. OS.I.6233.22.2017                      [...]

Wszczęcie postepowania w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów Regranulaty Polska Sp. z o. o. ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Skarżysko-Kamienna  dn.  22.11.2017 r. OS.I.6233.21.2017                      [...]

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód opadowych z terenu kopalni „Kopulak” do ziemi

OS.II.6341.37.2017                                      &nbs [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów dla Świętokrzyskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. Pl. Floriański Nr 3 lok 403

Skarżysko-Kamienna  dn. 28.09.2017 r. OS.I.6233.18.2017            Zawiadomienie    o  wszczęciu  postępowania administracyjnego  w  [...]

Oprowadzanie wód opadowych z terenu kopalni „BARANÓW” w Suchedniowie

OS.II.6341.36.2017                                      &nbs [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie uchylenia decyzji na transport wydanej dla ECO PLUS Recykling ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

  Skarżysko-Kamienna  dn.  05.09.2017 r. OS.I.6233.13.2017                      [...]

Wszczęcie postepowania w sprawie zezwolenia na przetwarzanie odpadów WTÓRPOL Leszek Wojteczek Sp. z o. o. ul. Żurawia 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

  Skarżysko-Kamienna  dn.  31.08.2017 r. OS.I.6233.15.2017                      [...]

Wszczęcie postepowania w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów WSK DROB Sp. z o. o. ul. Rzeźniana 9 26-110 Skarżysko-Kamienna

  Skarżysko-Kamienna  dn. 18.08.2017 r. OS.I.6233.12.2017                     [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany podmiotu w decyzji

OS.I.6224.4.2017                              [...]

Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie wylotów oraz przepustów w w gminie Radoszyce (droga powiatowa nr 0414T)

OS.II.6341.30.2017                                      &nbs [...]

Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni ulic o nawierzchni trwałej ujętych w system kanalizacyjny do rzeki Bernatki w km 0+414 - rejon ul. Kasztanowej

OS.II.6341.28.2017                                      &nbs [...]

Pobór i zrzut wody dla celów utrzymania zbiornika: pobór w km 7+560 rzeki Kamionki, zrzut w km 7+465 rzeki Kamionki

  OS.II.6341.27.2017                                      [...]

Instrukcja Gospodarowania wodą zbiornika Bliżyn

OS.II.6341.26.2017                                      &nbs [...]

Odprowadzanie wód opadowych z ulicy Henryków w Bliżynie do rzeki Kamienna w km 137+170,

OS.II.6341.25.2017                                      &nbs [...]

Wykonanie i eksploatacji studni oraz ustanowienie strefy bezpośredniej ujęcia

OS.II.6341.23.2017                                      &nbs [...]

Odprowadzenie wód opadowych do rzeki Kamionki w km 7+500 po podczyszczeniu w osadnikach na działce nr ewid. 6567/102

OS.II.6341.22.2017                                      &nbs [...]

Odprowadzenie wód opadowych z obszaru zlewni ulicy Jasnej w Suchedniowie do rzeki Kamionki w km 9+235 wylotem kanalizacyjnym Ø 800

OS.II.6341.21.2017                                 Skarżysko-Kamienna dnia 01.06.2017 [...]

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie oczyszczonych ścieków sanitarnych z oczyszczalni w Łącznej do rzeki Kamionki w km 14+950

OS.II.6341.20.2017                                      &nbs [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów Zakład Oczyszczania Miasta Zofia Kozłowska ul. Krakowska 211 Skarżysko-Kamienna

  Skarżysko-Kamienna  dn. 24.05.2017 r. OS.I.6233.7.2017                      [...]

Wszczęcie postepowania w sprawie zmiany pozwolenia na emisję gazów i pyłów SFW ENERGIA Zakład Ciepłowniczy Suchedniów

OS.I.6226.5.2017                                 Skarżysko-Kamienna  [...]

Wykonanie stawów oraz wykonanie wylotu na działce nr ewid. 120/1 obręb 0010 Kucębów gm. Bliżyn

OS.II.6341.18.2017                                      &nbs [...]

Wszczecie postepowania w sprawie zminay zezwolenia na przetwarzanie odpadów EKO-ART Artur Banaszewski ul. Asfaltowa 1 Skarżysko-Kmienna

Skarżysko-Kamienna  dn.  08.05.2017 r. OS.I.6233.5.2017                      [...]

Pozwolenia wodnoprawne dla „Przebudowy drogi powiatowej nr 0565T Nowy Tychów – Ostrożanka”

OS.II.6341.16.2017                                         [...]

Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie rowu w km 35,00-3+552,00, przepustu w km 4+180, wylotu w km 4+180 oraz odprowadzenie wód

OS.II.6341.12.2017                                      &nbs [...]

Zmiana decyzji Starosty Skarżyskiego znak:OS.II.6341.33.2016 z dnia 13.10.2016r.

OS.II.6341.10.2017                                      &nbs [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na emisje do atmosfery PPHU WTÓRPOL Leszek Wojteczek Sp. z o. o. ul. Żurawia 1, Skarżysko-Kamienna

  Skarżysko-Kamienna  dn.  20.01.2017 r. OS.I.6233.1.2017                      [...]

Pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi z projektowanego parkingu i drogi gminnej oraz na budowę wylotów

OS.II.6341.46.2016                                      &nbs [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów EKO-ART Artur Banaszewski ul. Asfaltowa 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

  Skarżysko-Kamienna  dn.  21.12.2016 r. OS.I.6233.24.2016                      [...]

Pozwolenie wodnoprawne na przebudowę mostu na rzece Kamiennej w m. Styków w ciągu drogi powiatowej nr 0613R

OS.II.6341.45.2016                                      &nbs [...]

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody Skarżysko Kościelne do rowu melioracyjnego

OS.II.6341.44.2016                                      &nbs [...]

Pozwolenia wodnoprawne dla inwestycji pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0612 T Rzepin –Dąbrowa – wykonanie chodnika w pasie drogowym”

OS.II.6341.41.2016                                      &nbs [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów dla P.W. ORDER Tomasz Michta Jęgrzna 24, 26-140 Łączna

  Skarżysko-Kamienna  dn.  28.11.2016 r. OS.I.6233.20.2016                      [...]

przeniesienie obowiązków nałożonych decyzją znak:OS.II.6341.29.2016 z dnia 10.10.2016 r.

OS.II.6341.40.2016                                      &nbs [...]

Pozwolenia wodnoprawne na pobór, piętrzenie i zrzut wody dla potrzeb stawu na działkach nr 719/1, 722/1, 725/1 w . Mostki gm. Suchedniów

OS.II.6341.38.2016                                      &nbs [...]

Pozwolenia wodnoprawne na przebudowę mostu i budowę kładki dla rowerzystów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 751 w km 1+669,05 nad rzeką Kamionką

OS.II.6341.33.2016                                      &nbs [...]

Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Sp z o.o.

OS.II.6341.35.2016                                      &nbs [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów PHU VICTORIA Paweł Karlikowski ul. Piaskowa 25, 26-110 Skarżysko-Kamienna

  Skarżysko-Kamienna  dn. 23.09.2016 r. OS.I.6233.17.2016                      [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów dla PPHUT FO-MAX Kielce działalność ul. Niepodległości 5 Skarżysko-Kamienna

Skarżysko-Kamienna  dn.  14.09.2016 r. OS.I.6233.16.2016                      [...]

Wszczęcie postepowania w sprawie zmiany decyzji na transport odpadów Zakład Oczyszczania Miasta Zofia Kozłowska ul. Krakowska 211, Skarżysko-Kamienna

  Skarżysko-Kamienna  dn. 06.09.2016 r. OS.I.6233.14.2016                      [...]

Pozwolenia wodnoprawne na przebudowę istniejących przepustów drogi powiatowej nr 0561 T w m. Mirzec oraz budowę nowego przepustu

OS.II.6341.31.2016                                      &nbs [...]

Pozwolenia wodnoprawne na przebudowę o drogi gminnej nr 379004T Świerczek – Jagodne ul. Leśna w miejscowości Skarżysko Kościelne

OS.II.6341.30.2016                                      Skarżys [...]

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie rowu w ramach inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi gminnej w m. Skarżysko Kościelne"

OS.II.6341.24.2015                                      &nbs [...]

na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Kamiennej w km 135+118

OS.II.6341.26.2016                                      &nbs [...]

Pobór i zrzut wody w km 9+762 rzeki Kamionki

OS.II.6341.25.2016                                      &nbs [...]

pozwolenie wodnoprawne na przejście pod dnem rzeki Kaczka w km 1+315 gazociągiem wysokiego ciśnienia Dn 150

OS.II.6341.22.2016                                      &nbs [...]

pozwolenie wodnoprawne Czerwona Górka

OS.II.6341.21.2016                                      &nbs [...]

pozwolenie wodnoprawne Klonów

OS.II.6341.20.2016                                       Sk [...]

Udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzania wód opadowych z terenu projektowanej drogi gminnej - Gmina Bliżyn

OS.II.6341.17.2016                                      &nbs [...]

pozwolenia wodnoprawne na wykonanie wylotu i odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych do istniejącego stawu i rowu ul. Kopernika w Skarżysku-Kamiennej

OS.II.6341.14.2016                                              [...]

zmiana pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Skarżyskiego znak: OS.II.6341.5.2014 z dnia 19.03.2014r.

OS.II.6341.13.2016                                         [...]

zmiana pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Skarżyskiego znak: OS.II.6341.6.2014 z dnia 19.03.2014r.

OS.II.6341.12.2016                                      &nbs [...]

Pozwolenia wodnoprawne na budowę rowu oraz odprowadzanie wód opadowych ze zlewni drogi gminnej nr 379003T ul. Olszynki w Skarżysku Kościelnym

OS.II.6341.10.2016                                      &nbs [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania zmiany do pozwolenia zintegrowanego wydanego dla CLESIUM Sp. z o. o. ul. 11 Listopada 7

OS.I.6222.8.2016                               Skarżysko - Kamienna  dn. 09.05.2016 [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów AKUMAX Mateusz Jaros ul. Staszica 16, Bliżyn

Skarżysko-Kamienna  dn.  09.05.2016 r. OS.I.6233.12.2016                      [...]

Wszczęcie postępowania w celu wydania zezwolenia na zbieranie odpadów AKUMAX Mateusz Jaros ul. Staszica 16, Bliżyn

Skarżysko-Kamienna  dn.  09.05.2016 r. OS.I.6233.10.2016                      [...]

Pozwolenie wodnoprawne na przejście siecią wodociągową pod dnem rzeki Kamiennej w km 116+485

OS.II.6341.9.2016                                        [...]

Pozwolenia wodnoprawnego na poboru wody z własnego ujęcia i odprowadzenia wód pochłodniczych

OS.II.6341.4.2016                                        [...]

pozwolenia wodnoprawne na wykonanie rowu przydrożnego, wykonanie 12 wylotów i odprowadzenie wód opadowych z ul. Kościelnej w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.6341.3.2016                                        [...]

Pozwolenia wodnoprawne na przekroczenie rzeki Kamionki na trasie projektowanego gazociągu w/c DN 300 Parszów

OS.II.6341.1.2016                                        [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów Eko-System Tomasz Pochwała ul. Spółdzielcza 97, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Skarżysko-Kamienna  dn.  02.02.2016 r. OS.I.6233.7.2016                      [...]

Wycinka drzewa rosnącego przy ul. Chałubińskiego 4 i 6 działka nr 10/1 ark. 77 obręb 5 Młodzawy w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.4.2016                                              [...]

Wycinka drzew – sztuk 2 rosnących na działce nr 887 - ul. Szkolna

OS.II.613.3.2016                                              [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów Pan Piotr Sykulski ul. Klonowa 15, 26-130 Suchedniów

Skarżysko-Kamienna dn. 22.01.2016 r. OS.I.6233.5.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji zezwalającej na transport odpadów dla [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wygaszenie decyzji TONSMEIER WSCHÓD ul. Wrocławska 3 26-600 Radom, Zakład Segregacji i Odzysku Odpadów Skarżysko-Kamienna

Skarżysko-Kamienna dn. 22.01.2016 r. OS.I.6233.6.2016 Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18 26-110 Skarżysko-Kamienna Zawiadomienie o wszczęciu [...]

wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów PPHU "TUR" Barbara Michalska ul. Kopernika 152, 26-110 Skarżysko-Kamienna

  Skarżysko-Kamienna  dn. 19.01.2016 r. OS.I.6233.3.2016                      [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wygaszenia decyzji PPHU WTÓRPOL Leszek Wojteczek ul. Żurawia 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

  Skarżysko-Kamienna  dn.  14.01.2016 r. OS.I.6220.1.2016                      [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów PHU SILVER Robert Kowalczyk ul. Matejki 2, 26-110 Skarżysko-Kamienna

  Skarżysko-Kamienna  dn.  14.01.2016 r. OS.I.6233.2.2016                      [...]

Wszczęcie postępowania w celu wygaszenia decyzji pozwolenia zintegrowanego wydanego dla MESKO S.A.

  Skarżysko-Kamienna  dn.  08.01.2016 r. OS.I.6222.16.2015.2016                      [...]

zatwierdzenie instrukcji gospodarowania wodą dla potrzeb zbiornika Rejów

OS.II.6341.30.2015                                      &nbs [...]

Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na wykonanie wylotów w ilości sztuk 31 oraz odprowadzenie wód opadowych

OS.II.6341.31.2015                                      &nbs [...]

Pozwolenie wodnoprawne na odwodnienie drogi powiatowej nr 0603T Szerzawy – Chybice –Wieloborowice – Szarotka

OS.II.6341.18.2015                                      &nbs [...]

Wycinka drzew – sztuk 4 rosnących przy ul. Bugaj w Suchedniowie działka nr 6552/1

OS.II.613.116.2015                   [...]

Wycinka drzewa rosnącego przy ul. Sportowej w Suchedniowie działka nr 4663/2

OS.II.613.115.2015                   [...]

Wycinka drzew – sztuk 5 rosnących przy ul. Sportowej 30 w Skarżysku - Kamienne

OS.II.613.113.2015                   [...]

Pozwolenie wodnoprawnena odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do rzeki Kamionki

OS.II.6341.29.2015                                      &nbs [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na emisję do atmosfery pyłów i gazów dla MESKO S.A. ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna

Skarżysko - Kamienna  dn.  04.12.2015 r. OS.I.6224.5.2015                     [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów PPHU Leszek Wojteczek WTÓRPOL Sp. z o. o. ul. Żurawia 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

  Skarżysko-Kamienna  dn.  04.12.2015 r. OS.I.6233.38.2015                      [...]

Wycinka drzew – sztuk 2 rosnących ul. Sikorskiego 16/ul. Apteczna 5 na działce nr 123 ark. 6 obręb 10 Metalowiec w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.110.2015                                      [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów dla MUK Sp. z o. o. ul. Mościckiego 43, 26-110 Skarżysko-Kamienna

  Skarżysko-Kamienna  dn. 30.11.2015 r. OS.I.6233.35.2015                      [...]

Wycinka drzewa rosnącego na działce nr 426 Nowki

OS.II.613.106.2015                   [...]

Wycinka drzewa nr domku 84 przy ul. Młodzawy w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.102.2015                   [...]

Pozwolenia wodnoprawne na piętrzenie wody rzeki Kamionki w km 1+750 oraz retencjonowanie wód dla potrzeb zbiornika Rejów

OS.II.6341.28.2015                                      &nbs [...]

Wycinka drzew – sztuk 4 rosnących na działce nr 114 ark. 23 obręb 0011 Górna Kamienna - ul. Zielna w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.99.2015                                        [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji zezwalającej na transport odpadów TIDY Konieczny Ignacy ul. Zielna 1/57, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Skarżysko-Kamienna  dn. 12.11.2015 r. OS.I.6233.34.2015                      [...]

Wszczęcie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji zezwalającej na transport odpadów BAROS Maciej Glijer ul. Berezów 76D 26-110 Suchedniów

Skarżysko-Kamienna  dn. 12.11.2015 r. OS.I.6233.33.2015                      [...]

Wycinka drzewa rosnącego na działce nr 33/33 ark. 21 obręb 3 - ul. Orkana 7 w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.98.2015                                        [...]

Wycinka drzewa rosnącego na działce nr 115 ark. 6 obręb 10 Metalowiec - ul. Prusa 16 w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.97.2015                                        [...]

Wycinka drzewa rosnącego na działce nr 10/1 ark. 77obręb 5 Młodzawy - ul. Asfaltowa/Skalna w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.96.2015                                        [...]

Wycinka drzewa rosnącego na działce nr 107 ark. 6 obręb 10 Metalowiec - ul. Prusa 16 w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.95.2015                                        [...]

Wycinka drzewa rosnącego na działce nr 129 ark. 6 obręb 0010 Metalowiec - ul. Apteczna w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.94.2015                                        [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów dla PPHU DANMAR Marek Kozdrach ul. Jodłowa 33, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Skarżysko-Kamienna  dn. 3.11.2015 r. OS.I.6233.31.2015                      [...]

pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę mostu żelbetowego, trójprzęsłowego w m. Brody - Staw Kunowski – Rudnik oraz odprowadzenie wód opadowych

OS.II.6341.26.2015                                      &nbs [...]

Wycinka drzew – sztuk 9 rosnących na działce nr 13/70 ark. 65 obręb 5 Młodzawy - ul. Asfaltowa/Skalna w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.93.2015                                        [...]

Wycinka drzew – sztuk 2 rosnących na działce nr 5/1 ark. 77 obręb 5 Młodzawy - ul. Osterwy 3 w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.92.2015                                        [...]

Wycinka drzewa rosnącego na działce nr 17/1 obręb 5 Młodzawy - ul. Chałubińskiego w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.91.2015                                        [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji - zezwolenia na transport odpadów ENERGY MINERALS S.C. ul. Rejowska 99, 26-110 Skarżysko-Kamienna

  Skarżysko-Kamienna  dn. 22.10.2015 r. OS.I.6233.30.2015                      [...]

Wycinka drzewa rosnącego na działce nr 308 ark. 65 obręb 0010 Metalowiec - ul. Energetyków w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.90.2015                                        [...]

Wycinka drzew – sztuk 3 rosnących na działce nr 13/64 ark. 65 obręb 5 Młodzawy - ul. Źródlana 11 w Skarżysku - Kamienne

OS.II.613.89.2015                                        [...]

zmianapozwolenia wodnoprawnego OS.II.6341.9.2015 z dnia 25.06.2015 r.

OS.II.6341.9.2015                                        [...]

Wycinka drzewa rosnącego na działce nr 135ark. 17 obręb 0003 Place - ul. Sezamkowa w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.87.2015                                        [...]

Wycinka drzewa rosnącego na działce nr 135ark. 17 obręb 0003 Place - ul. Sezamkwa w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.87.2015                                        [...]

Wycinka drzewa rosnącego na działce nr 135ark. 17 obręb 0003 Place - ul. Pułaskiego w Skarżysku - Kamiennej

    OS.II.613.88.2015                                   &nb [...]

Wycinka drzew – sztuk 7 rosnących na działce nr 133 ark. 17 obręb 0003 Place - ul. Spółdzielcza w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.86.2015                                        [...]

Wycinka drzew – 5 rosnących na działce nr 104 ark. 6 obręb 0010 Metalowiec - ul. Norwida w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.85.2015                                        [...]

Wycinka gruszy - dwie odnogi na działce nr 1 ark. obręb Jęgrzna gm. Łączna

OS.II.613.84.2015                                        [...]

wycinka drzewa rosnącego na działce nr 18/5 ark. 79 obręb 9 Zachodnie - ul. L. Staffa 12 w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.83.2015                                        [...]

Wycinka drzew – sztuk 9 rosnących na działce nr 360 ark. 30 obręb 4 Kamienna - ul. Żurawia/Krucza w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.82.2015                                        [...]

Wycinka drzew – sztuk 18 rosnących na działce nr 471 ark. 84 obręb Łyżwy - ul. Głogowa w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.81.2015                                        [...]

Wycinka drzew – sztuk 9 rosnących na działce nr 84/1 ark. 8 obręb 3 Place - ul. Sienkiewicza w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.80.2015                                        [...]

Wycinka drzew – sztuk 5 rosnących na działce nr 104 ark. 6 obręb 0010 Metalowiec - ul. Norwida w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.79.2015                                        [...]

Wycinka drzewa rosnącego na działce nr 421/16 ark. 30 obręb 0004 Kamienna - ul. Witwickich w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.78.2015                                        [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wygaszenia decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów SINOMA Krzysztof Oettingen ul. Brzeska 2, 31-998 Kraków

Skarżysko-Kamienna  dn.  16.10.2015 r. OS.I.6233.24.2015                      [...]

Pozwolenie wodnoprawne na pobór wody z ujęcia w Gostkowie gm. Bliżyn

OS.II.6341.23.2015                                      &nbs [...]

Wycinka drzewa rosnącego na działce nr 124 ark. 6 obręb 10 Metalowców - ul. Apteczna 7 w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.77.2015                                        [...]

Wycinka drzew – 7 sztuk rosnących na terenie cmentarza komunalnego w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.76.2015                                        [...]

Wycinka drzew – sztuk 3 rosnących na działce nr 13/59 ark. 65 obręb 5 Młodzawy - ul. Skalna 13/59 w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.75.2015                                        [...]

wycinka drzew – sztuk 5 rosnących na działce nr 1/448 ark. 74 obręb 5 Młodzawy - ul. Asfaltowa 1A/364 w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.74.2015                                        [...]

wycinka drzew – sztuk 29 rosnących na działce nr 49/1 ark. 74 obręb Zagórze gm. Łączna

OS.II.613.73.2015                                        [...]

wycinka drzew – sztuk 32 rosnących na działce nr 1/20 ark. 74 obręb 5 Młodzawy - ul. Obuwnicza

OS.II.613.72.2015                                        [...]

wycinka drzewa rosnącego na działce nr 10/1 ark. 77 obręb 5 Młodzawy - ul. Szkolna 3

OS.II.613.71.2015                                        [...]

wycinka drzewa rosnącego na działce nr 135 ark. 17 obręb 0003 Place - ul. Sezamkowa

OS.II.613.69.2015                                        [...]

wycinka drzew – sztuk 2 rosnących na działce nr 17/1 obręb 5 Młodzawy - ul. Chałubińskiego 3

OS.II.613.68.2015                                        [...]

wycinka drzew – sztuk 2 rosnących na działce nr 12/14 obręb 9 Zachodnie - ul. Staffa 29

OS.II.613.67.2015                                          [...]

wycinka drzewa – sztuk 1 rosnącego na działce nr 17/1 obręb 5 Młodzawy - ul. Chałubińskiego 3

OS.II.613.66.2015                                        [...]

wycinka drzew – sztuk 3 rosnącego na działce nr 17/1 obręb 4 Kamienna - ul. Organizacji Orła Białego

OS.II.613.65.2015                                        [...]

wycinka 2 drzew rosnących przy ul. 17-go Stycznia 32, 26-110 Skarżysko – Kamienna nr działki 7 ark. 59 obręb 7

OS.II.613.64.2015                                        [...]

wycinka drzewa – sztuk 1 rosnącego na działce 102 ark. 55 obręb 7

OS.II.613.63.2015                                        [...]

pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do rowu należącego do działki wnioskodawcy w Suchedniowie przy Warszawskiej 47

OS.II.6341.19.2015                                      &nbs [...]

wycinka drzew – sztuk 3 rosnących na działce nr 261 ark. 31 obręb 0004 Kamienna - ul. Kościuszki

OS.II.613.61.2015                                        [...]

wycinka drzewa – sztuk 1 rosnącego na działce nr 107 ark. 6 obręb 0010 Metalowiec - ul. Prusa

OS.II.613.60.2015                                        [...]

wycinka drzewa – sztuk 1 rosnącego na działce nr 141/10 ark. 20 obręb 0003 Place - ul. Konopnickiej

OS.II.613.59.2015                                        [...]

wycinka drzew – 11 sztuk rosnących na terenie cmentarza komunalnego w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.57.2015                                        [...]

pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Kamiennej w km 125+200

OS.II.6341.14.2015                                      &nbs [...]

wprowadzanie wód opadowych do rzeki Kamiennej w km 118+500 w Skarżysku - Kamie

OS.II.6341.13.2015                                      &nbs [...]

wycinkę 1 drzewa rosnącego przy ul. Piłsudskiego 40 nr działki 53/15

OS.II.613.55.2015                                        [...]

pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie linią energetyczną napowietrzną rzeki Oleśnicy w km 2+790 w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Podemłynek

OS.II.6341.15.2015                                      &nbs [...]

wycinka drzew – 3 sztuk rosnących przy ul. Sokola 38 działka 3/2 obręb Górna Kamienna

OS.II.613.54.2015                                Skarżysko-Kamienna dnia 10.07.2015 [...]

wycinka drzew – 2 sztuk rosnących na działce 6539/1 i 6539/3 w Suchedniowie

OS.II.613.53.2015                                        [...]

wycinka drzew – sztuk 4 rosnących na działce nr 98 ark. 6 obręb 0010 Metalowiec - ul. Sikorskiego

OS.II.613.52.2015                                        [...]

urządzenie wodne na drodze powiatowej Nr 0612T Rzepin – Dąbrowa w m. Rzepin Drugi

OS.II.6341.11.2015                                  Skarżysko-Kamienna dnia [...]

pozwolenie wodnoprawne na budowę wylotu kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenie wód opadowych do rowu przydrożnego w m. Gózd

OS.II.6341.10.2015                                      &nbs [...]

pozwolenie wodnoprawne na przejście linią napowietrzną oświetlenia drogowego przez rzekę Kobyla działka nr ewid. 432 obręb Zbrojów gm. Bliżyn

OS.II.6341.12.2015                                      &nbs [...]

wycinka drzew sztuk 5 rosnących na działce nr 58 obręb Jęgrzna

OS.II.613.51.2015                                        [...]

wycinkę drzew – sztuk 3 rosnących na działce nr 51/1 ark. 20 obręb 3 Place – teren placu przedszkolnego

OS.II.613.49.2015                                        [...]

wycinkę drzewa rosnącego na działce nr 228 ark. 43 obręb 0010 Metalowiec - ul. Torowa

OS.II.613.48.2015                                        [...]

wycinka drzew – 3 sztuk rosnących przy ul. Źródlanej 11 działka 13/64 ark.77 obręb 5 Młodzawy

OS.II.613.47.2015                                        [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów PPHU DANMAR Marek Kozdrach ul. Jodłowa 33, 26-110 Skarżysko-Kamienna

  Skarżysko-Kamienna  dn.  23.06.2015 r. OS.I.6233.17.2015                      [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów PPHU DANMAR Marek Kozdrach ul. Jodłowa 33, 26-110 Skarżysko-Kamienna

  Skarżysko-Kamienna  dn.  23.06.2015 r. OS.I.6233.18.2015                      [...]

Wszczęcie postępowania o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów STAL-MAK Kordian Winiarski ul. Rejowska 65, 26-110 Skarżysko-kamienna

Skarżysko-Kamienna  dn.  23.06.2015 r. OS.I.6233.16.2015                      [...]

pozwolenie wodnoprawne na przepust pod zjazdem z drogi krajowej nr 42

OS.II.6341.9.2015                                        [...]

wycinka 2 drzew rosnących przy ul. Osterwy i ul. Szkolnej działka 5/18 ark.77 obręb 5 Młodzawy

OS.II.613.46.2015                                        [...]

wycinka 1 drzewa rosnącego przy ul. Krasińskiego 15 nr działki 117 obręb 10 Metalowiec

OS.II.613.45.2015                                        [...]

wycinka 1 drzewa rosnącego przy ul. Prusa 8 nr działki 108 obręb 10 Metalowiec,

OS.II.613.44.2015                                        [...]

wycinka drzew sztuk 4 rosnących na działce nr 39/7 ark. 54 obręb Bór

OS.II.613.43.2015                                        [...]

na wycinkę drzewa rosnącego na działce nr 177/1 ark. 55 obręb Bór - ul. Hubala

OS.II.613.42.2015                                        [...]

wycinka drzew - sztuk 3 rosnących na działce nr 14/3 ark. 65 obręb 0005 Młodzawy - ul. Asfaltowa

OS.II.613.41.2015                                        [...]

wycinka drzewa rosnącego na działce nr 36 obręb Sobótka

OS.II.613.40.2015                                        [...]

wycinka drzew sztuk 2 rosnących przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego działka nr 120/8 obręb 4 Kamienna

OS.II.613.39.2015                                        [...]

wycinka 488 drzew rosnących od km 130+700 do km 136+100 rzeki Kamiennej

OS.II.613.37.2015                                        [...]

wycinka 2 drzew rosnących przy ul. Szkolnej 3 nr działki 10/1 oraz ul. Chałubińskiego ark.77 obręb 5 Młodzawy

    OS.II.613.36.2015                                   &nb [...]

wycinka drzew sztuk 5 rosnących w pasie drogi gminnej nr ewid.155 Majków

OS.II.613.35.2015                                        [...]

wycinka drzew sztuk 5 rosnących na działce nr 39/7 ark. 54 obręb Bór

OS.II.613.30.2015                                        [...]

Wniosek o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów SINOMA Krzysztof Oettingen ul. Brzeska 2, 31-998 Kraków

  Skarżysko-Kamienna  dn. 27.04.2015 r. OS.I.6233.13.2015                      [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów PHU "TESKA" Andrzej Wilczyński ul. Tysiąclecia 20/222 , 26-110 Skarżysko-Kamienna

  Skarżysko-Kamienna  dn. 27.04.2015 r. OS.I.6233.12.2015                      [...]

Wniosek o wygaszenie decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów Bogusława Wilczyńska PHU TESKA

Skarżysko-Kamienna  dn. 27.04.2015 r. OS.I.6233.11.2015                      [...]

wycinka drzewa sztuk 1 rosnącego przy ul. Dawidowicza w Suchedniowie działka nr 6803

OS.II.613.29.2015                                        [...]

wycinka drzew sztuk 4 rosnących przy ul. Sokola 23 w Skarżysku – Kamiennej działka nr 149/2 ark.17 obr.3

OS.II.613.28.2015                                        [...]

wycinka drzew sztuk 3 rosnących przy ul. Paryskiej działka nr 113

OS.II.613.26.2015                                        [...]

wycinka 4 drzew rosnącego przy ul. Szkolnej 3 nr działki 10/1 obręb 5 Młodzawy

OS.II.613.25.2015                                        [...]

pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie projektowaną siecią kablową wraz z kablami światłowodowymi rzeki Oleśnicy w km 2+653

OS.II.6341.5.2015                                        [...]

pozwolenie wodnoprawnegna przekroczenie rzeki Kamiennej w km 120+300

OS.II.6341.4.2015                                        [...]

wycinka drzew – 7 sztuk rosnących na terenie cmentarza komunalnego w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.23.2015                                        [...]

wycinka drzewa rosnącego przy ul. Zielnej działka nr 114 obr. 011 Górna Kamienna

OS.II.613.22.2015                                        [...]

wycinka 22 drzew rosnących na działce nr 216/3 przy ul. Kamionki 76 gm. Łączna

OS.II.613.21.2015                                        [...]

Wszczęcie postępowania w celu wydania decyzji zezwalającej na transport odpadów Ekoskar Sp. z o. o. ul. Mościckiego 27B, Skarżysko-Kamienna

Skarżysko-Kamienna  dn. 26.03.2015 r. OS.I.6233.10.2015                      [...]

wycinka drzew sztuk 15 rosnących w pasie drogi gminnej ul. Dębowa o Nr 379010T

    OS.II.613.19.2015                                   &nb [...]

wycinka drzew sztuk 65 rosnących na działce nr 155 w m. Majków

OS.II.613.18.2015                                        [...]

Wniosek o zezwolenie na transport odpadów MARTRAK Usługi Transportowe Marcin Zięba ul. Wojska Polskiego 91 a, 26-110 Skarżysko-Kamienna

  Skarżysko-Kamienna  dn. 11.03.2015 r. OS.I.6233.8.2015                      [...]

wycinka7 drzew rosnącego przy ul. Staffa nr działki 8/9 obręb 9 Zachodnie

OS.II.613.17.2015                                        [...]

wycinka 7 drzew rosnącego przy ul. Norwida 7 i Piłsudskiego 30 nr działki 105 obręb 10 Metalowców

OS.II.613.16.2015                                        [...]

wycinka drzew – sztuk 3 rosnącego przy ul. Organizacji Orła Białego działka nr 349 obr. 4 Kamienna

OS.II.613.15.2015                                        [...]

wycinka drzew rosnących przy ul. Norwida 19 nr działki 104 obręb 10 Metalowiec,

OS.II.613.14.2015                                        [...]

wycinka drzewa – sztuk 1 rosnącego przy ul. Krakowskiej działka nr 194 obr. 8 Bzinek

OS.II.613.13.2015                                        [...]

pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie siecią gazową rzeki Oleśnicy w km 2+64

OS.II.6341.3.2015                                        [...]

wycinka 2 drzew rosnących na działce nr 6539/1 gm. Suchedniów

OS.II.613.12.2015                                        [...]

wycinka 1 drzewa rosnącego przy ul. Warszawskiej 95 nr działki 6997 obręb 14 Skarżysko Książęce

OS.II.613.11.2015                                        [...]

wycinka3 drzew rosnących przy ul. Szkolnej 3 i ul. Chałubińskiego 4 nr działki 10/1 obręb 5 Młodzawy

OS.II.613.10.2015                                        [...]

wycinka 1 drzewa rosnącego przy ul. Piłsudskiego 40 nr działki 53/8

OS.II.613.9.2015                                        [...]

wycinka3 drzew rosnących na działce nr 1obręb Czerwona Górka gm. Łączna

OS.II.613.8.2015                                        [...]

wycinka 3 drzew rosnących na działce nr 6567/51 w Suchedniowie

OS.II.613.7.2015                                        [...]

wycinka 1 drzewa rosnącego przy ul. 17-go Stycznia 32, 26-110 Skarżysko – Kamienna nr działki 7 ark. 59 obręb 7

OS.II.613.5.2015                                        [...]

wycinka 1 drzewa rosnącego przy ul. Asfaltowej 8 nr działki 13/70 obręb 5 Młodzawy

OS.II.613.4.2015                                        [...]

wycinka 264 drzew rosnących przy ul. Nowej działka nr 28/12 obr.7 Bór

OS.II.613.3.2015                                        [...]

udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków opadowych z terenu działki nr 94/4 przy ul. Ekonomii 21 w Skarżysku-Kamiennej

OS.II.6341.28.2014                                      &nbs [...]

wycinka 3 drzew – rosnącego przy ul. Jaracza 3 działka nr 11/12 obręb 5 Młodzawy w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.75.2014                                        [...]

wycinka 1 drzewa – rosnącego przy ul. Sikorskiego 22 działka nr 127 obręb 10 Metalowiec w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.74.2014                                        [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji na przetwarzanie odpadów dla HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o. o. ul. Ściegiennego 262 A 25-116 Kielce

  Skarżysko-Kamienna  dn. 08.12.2014 r. OS.I.6233.34.2014                      [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o. ul. Hauke Bosaka 3 A 25-214 Kielce

  Skarżysko-Kamienna  dn. 02.12.2014 r. OS.I.6233.32.2014                      [...]

wycinka 1 drzewa – rosnącego przy ul. L. Staffa działka nr 15/9 obręb 9 Zachodnie w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.69.2014                                        [...]

Wszczęcie postępowania w celu wydania zezwolenia na zbieranie odpadów PLASTINVEST Sp. z o. o. ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów

  Skarżysko-Kamienna  dn. 06.11.2014 r. OS.I.6233.25.2014                      [...]

wycinka 5 drzew rosnących na działce nr 887 w Skarżysku Kościelnym

OS.II-613.68.2014                                        [...]

wycinka 2 drzew – rosnących przy ul. Norwida 19 działka nr 104 ark. mapy nr 6 obręb 10 Metalowiec w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.66.2014                                        [...]

wycinka 1 drzewa – rosnącego przy ul. Jaracza 3- działka nr 11/12 5 obręb5 Młodzawy w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.64.2014                                        [...]

wycinka 1 drzewa –rosnącego przy ul. Norwida 26 działka nr 102 ark. mapy nr 6 obręb 10 Metalowiec w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.63.2014                                        [...]

wycinka 2 drzew rosnących na działce nr 1 obręb Czerwona Górka gm. Łączna

OS.II-613.62.2014                                        [...]

pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie oczyszczonych ścieków do rzeki Kamionki

OS.II.6341.22.2014                                      &nbs [...]

pozwolenie wodnoprawne na wykonanie stawu ziemnego o powierzchni 260 m² na działce nr 308 obr. Łączna w m. Jaśle

OS.II.6341.21.2014                                      &nbs [...]

pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie oczyszczonych ścieków z komunalnej oczyszczalni do rzeki Kamiennej w km 115+500

OS.II.6341.20.2014                                      &nbs [...]

Wszczęcie postępowania w celu wydania zezwolenia na transport RECYKPOL S.C. Emil Goszczyński, Magdalena Sulińska

  Skarżysko-Kamienna  dn. 16.09.2014 r. OS.I.6233.18.2014                      [...]

wycinka 1 drzewa rosnącego na działce nr 182 obręb Gózd gm. Łączna

OS.II-613.53.2014                                        [...]

wycinka 1 drzewa rosnącego na działce nr 58 obręb Jęgrzna gm. Łączna

OS.II-613.52.2014                                        [...]

wycinka 2 drzew rosnących na działce nr 1 obręb Czerwona Górka gm. Łączna

OS.II-613.51.2014                                        [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla PLASTINVEST Sp. z o. o. ul. Fabryczna 5, 26-130 Suchedniów

Skarżysko-Kamienna  dn. 28.08.2014 r. OS.I.6233.15.2014                      [...]

pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych z terenu nieczynnego składowiska odpadów

OS.II.6341.19.2014                                      &nbs [...]

pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie rzeki Jaślanej w km 1+200 linią światłowodową

OS.II.6341.18.2014                                      &nbs [...]

wycinka drzew – 3 sztuk rosnących przy ul. Prusa 10 działek nr 111 ark. mapy nr 6 obręb 10 Metalowiec w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.48.2014                                        [...]

wycinka drzew – 10 sztuk rosnących na terenie cmentarza komunalnego w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.47.2014                                        [...]

wycinka drzew – 14 sztuk rosnących przy ul. Skalnej 1 działek nr 13/59, 13/70 ark. mapy nr 65 obręb 5 Młodzawy w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.46.2014                                        [...]

wycinka drzew – 2 sztuk oraz krzewów rosnących przy ul. Norwida 17 działka nr: 110 ark. mapy nr 6 obręb 10 Metalowiec w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.44.2014                                        [...]

pozwolenia wodnoprawnena przekroczenie rzeki Łosiennicy w km 0+610 oraz Jaślanej w km 0+065 światłowodem optycznym relacji Skarżysko-Kamiennej - Kielce

OS.II.6341.17.2014                                      &nbs [...]

udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na: - piętrzenie wody za pomocą jazu na rzece Kamionce w km 12+100 w m. Suchedniów –

OS.II.6341.12.2014                                      &nbs [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie zmiany zezwolenia na transport odpadów dla MESKO S.A.

Skarżysko-Kamienna  dn. 17.07.2014 r. OS.I.6233.13.2014                      [...]

pozwolenie wodnoprawne na przekroczenie rzeki Żarnówki w km 11+278 jednoprzęsłowym mostem w m. Kaczka

OS.II.6341.16.2014                                      &nbs [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwlenia zintegrowanego dla Energetyki Cieplnej miasta Skarżyska-Kamiennej ul. 11-go Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna

OS.I.6222.3.2014                              Skarżysko - Kamienna  dn. 26.06.2014 [...]

wycinka drzew rosnących w sąsiedztwie bloku 2a przy ul. Bugaj w Suchedniowie

OS.II.6341.36.2014                                      &nbs [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów dla KULDROB Sp. w organizacji ul. Rzeźniana 9 26-110 Skarżysko-Kamienna

Skarżysko-Kamienna  dn. 18.06.2014 r. OS.I.6233.12.2014                      [...]

Wniosek o zezwolenie na transport odpadów MESKO S.A. ul. Legionów 122, 26-111 Skarżysko-Kamienna

                                         &nbs [...]

Wniosek o wydanie zezwolenia na wytwarzanie odpadów dla Bazy Paliw Nr 6 ul. Kościelna 4, 26-115 Skarżysko Kościelne

OS.I.6220.3.2014                              [...]

wycinka drzewa rosnącego przy ul. Chałubińskiego 4 działka nr: 10/1 w Skarżysku - Kamiennej

OS.II.613.25.2014                                        [...]

wycinka 171 sztuk drzew rosnących na działce nr na trasie linii Warszawa - Kraków w km 136.035-136.900

OS.II-613.23.2014                               [...]

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowaną siecią teletechniczną rzeki Kamionki w km 18+570

OS.II.6341.10.2014                                      &nbs [...]

wycinka drzewa rosnącego przy ul. Prusa 13 działka 105 ark. mapy nr 6 obręb 10 Metalowiec,

OS.II.613.20.2014                                        [...]

wycinka 2 sztuk drzew rosnących na działce nr na trasie linii Łódź Kaliska – Dębica w km 141+430

OS.II-613.19.2014                               [...]

wycinka drzew 3 sztuk rosnących na działce 37/24 obr. 3 Place – przy ul. Niepodległości w Skarżysku - Kamiennej

OS.II-613.17.2014        Skarżysko-Kamienna dnia 10.04.2014 r. Zgodnie z art. 90 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. [...]

pozwolenie wodnoprawnena przekroczenie projektowaną siecią teletechniczną rzeki Kamiennej w km 137+050

OS.II.6341.11.2014                                      &nbs [...]

wycinka drzew - 2 sztuki - rosnących przy ul. L. Staffa 20 działka nr 8/9 ark. mapy nr 79 obręb 9 Zachodnie

OS.II.613.16.2014                                          Skarżysko-Kamienna [...]

wycinka drzewa rosnącego przy ul. Norwida 15 działka nr 109 ark. mapy nr 6 obręb 10 Metalowiec

OS.II.613.15.2014                                        [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie zniamy nazwy podmiotu w pozwoleniu zintegrowanym MESKO S.A.

OS.I.6222.2.2014                              [...]

Wszczęcie postępowania w celu zmiany nazwy podmiotu w decyzji zatwierdzającej Plan monitorowania MESKO S.A.

OS.I.6226.1.2014                              [...]

wycinka drzew - 2 sztuki rosnących przy ul. Jaracza 1 działka 5/1 ark. mapy nr 6 obręb 5 Młodzawy

OS.II.613.13.2014                                        [...]

wycinka drzewa rosnącego przy ul. Sikorskiego 9 działka 93/2 ark. mapy nr 6 obręb 10 Metalowiec

OS.II.613.12.2014                                        [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania zezwolenia na emisję gazów i pyłów Metalowa Spółdzielnia Pracy SKAMET ul 1 Maja 103 D, 26-110 Skarzysko-Kamienna

Skarżysko - Kamienna dn. 24.03.2014 r. OS.I.6224.3.2014 Zawiadomienie  o wszczęciu  postępowania administracyjnego  w  celuwydania pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego dla instalacji technologicznych [...]

wycinka drzew 3 sztuk rosnących przy ul. Krasińskiego 13 działka 118 ark. mapy nr 6 obręb 10 Metalowiec

OS.II.613.10.2014                          [...]

wycinka krzewów rosnących przy ul. Prusa 8 działka 108 ark. mapy nr 6 obręb 10 Metalowiec

OS.II.613.9.2014                           [...]

wycinka 8 drzew rosnących na działce 412/15 obr. 4 Kamienna – przy ul. Witwickich w Skarżysku - Kamiennej

OS.II-613.8.2014                                        [...]

wycinka 6 drzew rosnących na działce 12/14 obr. 9 Zachodnie – przy ul. Sportowej w Skarżysku - Kamiennej

  OS.II-613.6.2014                                      [...]

wycinka lipy rosnącej na działce 1319 Gmina Suchedniów – ul. Powstańców 1863

OS.II.613.5.2014                                        [...]

wycinka drzewa rosnącego przy ul. Krasińskiego 23 działka 116 ark. mapy nr 6 obręb 10 Metalowiec

  OS.II.613.4.2014                                      [...]

Zmiana nawy podmiotu

OS.I.6220.2.2014                              [...]

wycinka drzew PKP

  OS.II-613.3.2014                      [...]

wycinka 8 drzew na działkach nr 159 obręb Jęgrzba gm. Łączna

OS.II-613.2.2013                                        [...]

wycinka drzew w m. Czerwona Górka

OS.II-613.1.2013                                        [...]

wygaszenie pozwoleń wodnoprawnych wydanych decyzją Starosty Skarzyskiego znak: OS.II.6341.33.2013 z dnia 06.12.2013r.

OS.II.6341.1.2014                                        [...]

Archiwum

[...]

wycinka drzew przy ul. Chałubińskiego 7i 8 w Skarżysku-Kamiennej

OS.II.613.81.2013.2014                                       [...]

metryczka