Raport dostępności


Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza  nr 2 "Przystań 2"
 ul, Rejowska 53/2
 26 -110 Skarżysko - Kamienna
 NIP 663-18-77-939 REGON 381698198


MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
 ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 

Nazwa i adres podmiotu publicznego
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 "Przystań2" ul. Rejowska 53/2,26-11 O Skarżysko-Kamienna 
Numer identyfikacyjny REGON
38169819800000
Stan w dniu 01.01.2021 r. 
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu
domdziecka1@o2.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
donmdziecka1@o2.pl
Telefon kontaktowy 
12510512 
Data 
2021-03-29 
Miejscowość 
Skarżysko-Kamienna
Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo 
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat
Powiat skarżyski
Gmina 
Skarżysko-Kamienna (gmina miejska) 
 
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

 [ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
 
1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[X]TAK 

2.Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych? 

[X] NIE

3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[X] NIE

4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego? 

[X] TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość, ewakuacji lub uratowania w inny sposób? 

[X] NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

zaplanowano w kontroli zarządczej na 2022r


Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron:0
Liczba aplikacji:0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron:0
Liczba aplikacji:0


Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowe


zaplanowano w kontroli zarządczej na 2022r


Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny
[X]TAK
b. Kontakt korespondencyjny
[X]TAK 
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych
[X]TAK 
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych
[X] NIE 
e. Przesyłanie faksów
[X]TAK 
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) 
[X]TAK
g. Pomoc tłumacza języka migowego - kontakt osobisty
[X] NIE
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)
[X] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

 [X] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych

0

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
b ,grania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?


4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym - tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. - na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? 

[X] NIE


Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

 [X] NIE 
 
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? 

 [X] NIE


3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

[X] NIE


4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? 

[X] NIE

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? 

 [X] NIE


3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

[X] NIE


5. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?

[X] NIE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Ząbczyk M. (1 kwietnia 2021)
Opublikował: Małgorzata Ząbczyk (9 kwietnia 2021, 09:42:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 856