Raport dostępności


Placówka Opiekuńczo -Wychowawcza nr 1       
 " Przystań 1"        
 ul. Rejowska 53/1 
26-11o Skarżysko - Kamienna                                     
 NIP 663-18-77-922 REGON 381698028                   

                  MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ                           
                                    ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa  
                 Raport o stanie zapewniania dostępności  podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego 
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 "Przystań 1"
Numer identyfikacyjny REGON 
38169802800000 Stan w dniu 01.01.2021 r. 
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe E-mail sekretariatu podmiotu
domdziecka1@o2.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
domdziecka1@po2.pl
Telefon kontaktowy 
412510512
Data
2021-03-26
Miejscowość 
Skarżysko-Kamienna
Lokalizacja siedziby podmiotu Województwo
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat 
Powiat skarżyski
Gmina 
Skarżysko-Kamienna (gmina miejska)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o  zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 
1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[X]TAK   

2.Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[X] NIE
 
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[X] NIE
 
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego

[X]TAK

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwe ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[X] NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej 
zaplanowano w kontroli zarządczej na 2022 rok

Dział 2. Dostępność cyfrowa  

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron: 0
Liczba aplikacji:0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności 

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna 

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny                                                                                                        
[X]TAK
b. Kontakt korespondencyjny                                                                                                
[X]TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub    komunikatorów internetowych                                                                                             
[X]TAK
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych           
[X] NIE
e. Przesyłanie faksów                                                                                                          
[X]TAK
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje                    (tłumaczenie online)                                                                                                        
[X] NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego - kontakt osobisty                                                       
[X] NIE  
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)                                              
[X] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? 

[X] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
0

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
b. grania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym -tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. - na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? 

[X] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym 

1.   Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

 [X] NIE

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[X] NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

 [X] NIE

4.   Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej

[X] NIE
  


 

metryczka


Wytworzył: Ząbczyk M. (7 kwietnia 2021)
Opublikował: Małgorzata Ząbczyk (9 kwietnia 2021, 08:44:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 862