Raport dostępności


Centrum Obsługi Placówek. 
ul. Rejowska 53/3 
26· 110 Skarżysko - Kamienna 
NIP: 663-18-77-945 REGON 381698407


MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego
Centrum Obsługi Placówek ul. Rejowska 53/3 26-11 O Skarżysko-Kamienna 
Numer identyfikacyjny REGON
38169840700000 
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu
domdziecka1@o2.pl
E- mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
domadziecka1@o2.pl 
Telefon kontaktowy 
412510512
Data 
2021-03-25
Miejscowość 
Skarżysko-Kamienna

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo 
WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE
Powiat 
Powiat skarżyski
Gmina 
Skarżysko -Kamienna (gmina miejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody


Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 

1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?


[X]TAK 
 
2.Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych? 

 [X] NIE


3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy? 

[X] NIE


4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego? 

[X]TAK


5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób? 

 [X] NIE


Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektoniczne

zaplanowano w kontroli zarządczej na 2022 rok


Dział 2. Dostępność cyfrowa

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności


Liczba stron: 1
Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępnościID a11y-url                             www.przystan.g-net.pl
ID a11y-status                        [X] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie      2013-05-06

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności


Liczba stron: 
 1
Liczba aplikacji:  1

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Adres strony internetowej               BIP - Powiat Skarżyski https://powiat.skarzyski.lo.pl
Zgodność z UdC                             [X] Zgodna


Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Nazwa aplikacji mobilnej i adres do  jej pobrania    BIP - Powiat Skarżyski https://powiat.skarzyski.lo.pl 

Zgodność z UdC                                                   [X] Zgodna


Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej 

realizację zaplanowano na 2022 rok

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna 

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny 
[X] TAK
b. Kontakt korespondencyjny 
[X] TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych 
[X] TAK
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych 
[X] NIE
e. Przesyłanie faksów 
[X] TAK
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) 
[X] NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego - kontakt osobisty
[X] NIE
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)
[X] NIE


2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? 

 [X] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 

2

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci: 
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[X] NIE 

b.  nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
 
[X] NIE 

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[X]TAK

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym - tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. - na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? 

 [X] NIE


Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? 

 [X] NIE 

2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? 

 [X] NIE

3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

 [X] NIE

4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymieniony wyżej?

 [X] NIEmetryczka


Wytworzył: Ząbczyk M. (7 kwietnia 2021)
Opublikował: Małgorzata Ząbczyk (7 kwietnia 2021, 10:49:54)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Ząbczyk (9 kwietnia 2021, 11:13:46)
Zmieniono: Raport dostępności - poprawienie jakości

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 944