2020

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2020 | 2021 | 2023 | 2022

2020

Oświadczenie majątkowe Urszula Wrona

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej [...]

Oświadczenie majątkowe Bogusława Wilczyńska

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej [...]

metryczka