2020

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

2020

Oświadczenie majątkowe Marcin Kruk

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE   Członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu,  kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz [...]

Oświadczenie majątkowe M. Kruk

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE   Członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby [...]

metryczka