Kontrole

Kontrole

Kontrola Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej 2024 rok

Protokół z przeprowadzonej kontroli Zespołu Opieki Zdrowotnej znajduje się w załączniku [...]

Kontrola Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej

Protokół z przeprowadzonej kontroli Zespołu Opieki Zdrowotnej znajduje się w załączniku  [...]

Kontrola Zarządu Powiatu w zakresie analizy wynagrodzeń w powiatowych jednostkach organizacyjnych

Protokół z przeprowadzonej kontroli Zarządu Powiatu w zakresie analizy wynagrodzeń w powiatowych jednostkach organizacyjnych znajduje się w załączniku [...]

Kontrola Zarządu Powiatu Skarżyskiego w zakresie wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za rok 2022

Protokół z przeprowadzonej kontroli Zarządu Powiatu Skarżyskiego w zakresie wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2022 rok znajduje się w załączniku [...]

Kontrola Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Protokół z przeprowadzonej kontroli Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku–Kamiennej znajduje się w załączniku [...]

Kontrola Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej

Protokół z przeprowadzonej kontroli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku–Kamiennej znajduje się w załączniku [...]

Kontrola Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie

Protokół z przeprowadzonej kontroli Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku–Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie znajduje się w załączniku [...]

Kontrola Zarządu Powiatu Skarżyskiego w zakresie wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za rok 2021

PROTOKÓŁz kontroli Zarządu Powiatu Skarżyskiego w zakresie: gospodarki finansowej powiatu i gospodarki mieniem powiatu za rok 2021.   Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w [...]

Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej

Protokół z przeprowadzonej kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku–Kamiennej znajduje się w załączniku [...]

Kontrola Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej

Protokół z przeprowadzonej kontroli Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku–Kamiennej znajduje się w załączniku [...]

Kontrola Domu Pomocy Społecznej "Centrum Seniora" w Skarżysku-Kamiennej

Protokół z przeprowadzonej kontroli Domu Pomocy Społecznej "Centrum Seniora" w Skarżysku – Kamiennej znajduje się w załączniku [...]

Kontrola Zarządu Powiatu Skarżyskiego w zakresie wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za rok 2020

Protokół z kontroli Zarządu Powiatu Skarżyskiego w zakresie wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za rok 2020 Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolujący Rady Powiatu Skarżyskiego w składzie: Grzegorz Małkus – [...]

Kontrola Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej

Protokół z przeprowadzonej kontroli Zespołu Placówek Resocjalizacyjno- Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej znajduje się w załączniku  [...]

Protokół z kontroli Obwodu Lecznictwa Kolejowego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50

Protokółz kontroli Obwodu Lecznictwa Kolejowego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sokola 50  Zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego [...]

Kontrola Zarządu Powiatu w zakresie wykonania budżetu za 2019 rok

Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego z kontroli Zarządu Powiatu w zakresie wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2019 rok znajduje się w załączniku [...]

Kontrola Zespołu Szkół Samochodowo - Usługowych im. Władysława Oseta Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej w 2020 roku

Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego z przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół Samochodowo - Usługowych im Władysława Oseta Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej w 2020 roku znajduje się w [...]

Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w 2019 roku

Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego z przeprowadzonej kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w 2019 roku  znajduje się w załączniku Nr 1 [...]

Kontrola Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej w zakresie funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w 2019 roku

Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego z przeprowadzonej kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, w zakresie funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w 2019 rokuznajduje się w [...]

Kontrola Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej w 2019 roku

Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej w 2019 roku znajduje się w załączeniu [...]

Kontrola Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej w 2019 roku

Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego z przeprowadzonej kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Skarżysku-Kamiennej w 2019 roku znajduje się w załączniku [...]

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych komisji rewizyjnej w latach 2014-2018

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Skarżyskiego na posiedzeniu w dniu 19 września 2019 roku dokonała oceny stanu realizacji zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej w latach 2014 – 2018.sprawozdanie znajduje się w załączniku [...]

Kontrola Zarządu Powiatu w zakresie wykonania budżetu za 2018 rok

Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego z kontroli Zarządu Powiatu w zakresie wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2018 rok znajduje się w załączniku [...]

Kontrola II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej

Protokół Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego z przeprowadzonej kontroli w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej w 2019 roku znajduje się w załączniku [...]

metryczka