wpis do rejestru instalacji na działce nr 226 obręb 0008 gm. Skarżysko – Kamienna pow. skarżyski


OS.II.6221.25.2023                                                       Skarżysko-Kamienna 27.10.2023r.
 
 
  
 
Na podstawie art. 217 § 2 ust. 2 oraz  art. 218 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775) w związku z art. 152 ust. 1, ust.4 b i 7 a  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2022.2556) Starosta Skarżyski zaświadcza z urzędu o wpisie w dniu 03.11.2023 r. do rejestru instalacji SKA3321A, prowadzonej przez P4 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa  zlokalizowanej, na działce nr 226 obręb 0008 gm. Skarżysko – Kamienna  pow. skarżyski, pow. skarżyski pod pozycją 317.
 
 
 
 
 
SKA3321 - zgłoszenie instalacji-3.pdf (282kB) pdf SKA3321A_OS_27.10.2023-8.pdf (1039kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Irena Witaszek-Kapusta (17 listopada 2023)
Opublikował: Irena Witaszek-Kapusta (17 listopada 2023, 12:34:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 45