Zarządzenie nr 2/2021Starosty Skarżyskiegoz dnia 5 stycznia 2021w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.

Zarządzenie nr 2/2021
Starosty Skarżyskiego
z dnia 5 stycznia 2021


w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.


Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 14 ust 1 i 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062),
 
zarządzam co następuje:
                                                        §1.
 
Wyznaczam Panią Ewelinę Gluzę - Inspektora w Zespole ds. Polityki Społecznej
i Senioralnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej na Koordynatora do Spraw Dostępności w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej zwaną dalej „Koordynatorem”.
                                                        §2.
Do zadań Koordynatora, o którym mowa w ust. 1 należą w szczególności zadania związane z:
1) wsparciem osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku - Kamiennej,
2) przygotowaniem i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Starostwo Powiatowe w Skarżysku – Kamiennej,
3) monitorowaniem działalności Starostwa Powiatowego w Skarżysku - Kamiennej
w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
                                                         §3.
 
Zobowiązuje się wszystkie wydziały, zespoły i komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego  Skarżysku – Kamiennej do udzielenia niezbędnej pomocy i wsparcia Koordynatora w zakresie realizacji zadań, o których mowa w §2.
 
                                                         §4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                          Starosta Skarżyski
                                                                               Artur Berus
Zarządzenie (188kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Ewelina Gluza
Opublikował: Ewelina Magdziarz (5 stycznia 2021, 08:52:42)

Ostatnia zmiana: Ewelina Magdziarz (5 stycznia 2021, 11:17:41)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1146