Kadencja VI (2018/2023)

Uchwała Nr 96/XIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 97/XIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 2019 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowejznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 95/XIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 26 września 2019 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2019 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 94/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennejznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 93/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 402/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta [...]

Uchwała Nr 92/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 401/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat [...]

Uchwała Nr 91/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 315/XLVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: określenia regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieliznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 90/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 252/XXXVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych, dla których [...]

Uchwała Nr 89/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 88/XII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035znajduje się w załączniku  [...]

Uchwała Nr 87-XI-2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 sierpnia 2019 roku

w sprawie: podtrzymania stanowiska zawartego w Uchwale Nr 73/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w [...]

Uchwała Nr 86-XI-2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 sierpnia 2019 roku

w sprawie: przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat skarżyski”znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 85-XI-2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 sierpnia 2019 roku

w sprawie: uchylenia uchwały Nr 334/XLVII/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyrażenia zgody na ujawnianie należności pieniężnych Powiatu Skarżyskiego w Rejestrze Należności Publicznoprawnychznajduje się w załącznik [...]

Uchwała Nr 84-XI-2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 sierpnia 2019 roku

w sprawie: zmiany rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2019 rok znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 83/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 83/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu Skarżyskiego  Na podstawie art.12 pkt 8 lit.a [...]

Uchwała Nr 82/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 82/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości Powiatu Skarżyskiego  Na podstawie art.12 pkt 8 lit.a [...]

Uchwała Nr 81/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 81/X/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 4 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Skarżysku-Kamiennej [...]

Uchwała Nr 80/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 80/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych [...]

Uchwała Nr 79/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 79/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie: dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Skarżysku-Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych [...]

Uchwała Nr 78/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 78/X/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Armii [...]

Uchwała Nr 77/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok znajduje się w załączniku  [...]

Uchwała Nr 76/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2019-2035znajduje się w załączniku  [...]

Uchwała Nr 75/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 75/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej  Na podstawie art. [...]

Uchwała Nr 74/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 74/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej  Na podstawie [...]

Uchwała Nr 73/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 73/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w [...]

Uchwała Nr 72/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 72/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. [...]

Uchwała Nr 71/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 71/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. [...]

Uchwała Nr 70/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 70/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej  Na podstawie art. 12 pkt 11 [...]

Uchwała Nr 69/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 69/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej za 2018 [...]

Uchwała Nr 68/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 68/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej  Na podstawie art. 12 [...]

Uchwała Nr 67/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 67/X/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2018 [...]

Uchwała Nr 66/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 66/X/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie: udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Skarżyskiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.  Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 30 [...]

Uchwała Nr 65/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 65/X/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za 2018 [...]

Uchwała Nr 64/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr 64/X/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Skarżyskiego wotum zaufania  Na podstawie art. 30a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku [...]

Uchwała Nr 63/IX/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 maja 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 62/IX/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 maja 2019 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2019-2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 61/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

Uchwała Nr 61/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego  z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych [...]

Uchwała Nr 60/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

Uchwała Nr 60/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Skarżyskiego oraz Zarządu Dróg Powiatowych.  Na podstawie art. 16a [...]

Uchwała Nr 59/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

Uchwała Nr 59/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku  w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Łączna  Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie [...]

Uchwała Nr 58/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

Uchwała Nr 58/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 106/XIII/2000 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 7 lutego 2000 roku w sprawie wyrażenia zgody na [...]

Uchwała Nr 57/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

Uchwała Nr 57/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie: uchwalenia Powiatowego Programu na Rzecz Bezpieczeństwa Obywateli  Na podstawie art. 12 pkt 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 [...]

Uchwała Nr 56/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

Uchwała Nr 56/VIII/2019Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 9 maja 2019 r.w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie [...]

Uchwała Nr 55/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

Uchwała Nr 55/VIII/2019Rady Powiatu Skarżyskiegoz dnia 9 maja 2019 r.w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Skarżyskiego od dnia 1 września 2019 r. Na [...]

Uchwała Nr 54/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

Uchwała Nr 54/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie: likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Suchedniowie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Suchedniowie, Technikum [...]

Uchwała Nr 53/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 52/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2019-2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 51/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku

Uchwała Nr 51/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Skarżyskiego VI kadencji do pracy w komisji bezpieczeństwa i [...]

Uchwała Nr 50/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku

Uchwała Nr 50/VII/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej  Na podstawie art. 42a ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z [...]

Uchwała Nr 49/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku

Uchwała Nr 49/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 142/XX/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyznaczenia kierunków działań restrukturyzacyjnych Zespołu [...]

Uchwała Nr 48/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku

Uchwała Nr 48/VII/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej  Na podstawie [...]

Uchwała Nr 47/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku

Uchwała Nr 47/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Skarżyskim na lata [...]

Uchwała Nr 46/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku

Uchwała Nr 46/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu [...]

Uchwała Nr 45/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok [...]

Uchwała Nr 44/VII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 43/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku

Uchwała Nr 43/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku  w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2019 rok.  Na podstawie art. 17 ust.2 ustawy z [...]

Uchwała Nr 42/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku

Uchwała Nr 42/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku  w sprawie: odwołania radnego Adama Cioka ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu [...]

Uchwała Nr 41/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku

Uchwała Nr 41/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku    w sprawie: zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Suchedniowie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Suchedniowie, Technikum [...]

Uchwała Nr 40/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku

Uchwała Nr 40/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku  w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie, ul. Sportowa 3.  Na podstawie art. 91 ust. 7 w związku z [...]

Uchwała Nr 39/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 38/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 37/V/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 lutego 2019 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 36/V/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 lutego 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 35/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 35/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku  w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2019  Na podstawie art. 17 ust. 2 [...]

Uchwała Nr 34/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 34/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku  w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Skarżyskiego. Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z [...]

Uchwała Nr 33/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 33/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku  w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego.  Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 [...]

Uchwała Nr 32/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 32/IV/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku  w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Centrum Obsługi Placówek w [...]

Uchwała Nr 31/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 31/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu dla Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” [...]

Uchwała Nr 30/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 30/IV/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej  Na podstawie art. [...]

Uchwała Nr 29/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 29/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej  Na podstawie [...]

Uchwała Nr 28/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 28/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitalu Powiatowym im. Marii [...]

Uchwała Nr 27/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 27/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku  w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie kolejnej umowy najmu  Na podstawie art. 12 pkt 8 [...]

Uchwała Nr 26/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 26/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku  w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej  Na podstawie art. 12 [...]

Uchwała Nr 25/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 24/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 23/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

Uchwała Nr 23/IV/2019Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku  w sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego. Na podstawie art. 27 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku [...]

Uchwała Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 21/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019 roku

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 20/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr 20/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku  w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Starosty Skarżyskiego. Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie [...]

Uchwała Nr 19/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

UCHWAŁA NR 19/III/2018RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 20 grudnia 2018 r.w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Skarżyskiego Na podstawie art. 2 ust. 4, art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z [...]

Uchwała Nr 18/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr 18/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania stałych komisji Rady Powiatu Skarżyskiego, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.  Na podstawie [...]

Uchwała Nr 17/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr 17/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku  w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Skarżyskiego Na podstawie art. 16a ust.1 i 2 ustawy z dnia 5 [...]

Uchwała Nr 16/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr 16/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku  w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego Na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 [...]

Uchwała Nr 15/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

UCHWAŁA NR 15/III/2018RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 20 grudnia 2018 r.w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu skarżyskiego na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 [...]

Uchwała Nr 14/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr 14/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie: pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za rok [...]

Uchwała Nr 13/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr 13/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku  w sprawie: zatwierdzenia Programu Naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. [...]

Uchwała Nr 12/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

UCHWAŁA NR 12/III/2018RADY POWIATU SKARŻYSKIEGOz dnia 20 grudnia 2018 r.w sprawie: ustalenia wysokości opłat w roku 2019 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia [...]

Uchwała Nr 11/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 10/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 9/III/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 8/II/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rokznajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 7/II/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018 - 2035znajduje się w załączniku [...]

Uchwała Nr 6/II/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku

Uchwała Nr 6/II/2018Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego.  Na podstawie art. 27 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku [...]

Uchwała Nr 5/II/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku

Uchwała Nr 5/II/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego.  Na podstawie art. 27 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku [...]

Uchwała Nr 4/II/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku

Uchwała Nr 4/II/2018Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku  w sprawie: wyboru Wicestarosty Powiatu Skarżyskiego.  Na podstawie art. 27 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku [...]

Uchwała Nr 3/II/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku

Uchwała Nr 3/II/2018Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 listopada 2018 roku  w sprawie: wyboru Starosty Powiatu Skarżyskiego.  Na podstawie art. 27 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie [...]

Uchwała Nr 2/I/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 listopada 2018 roku

Uchwała Nr 2/I/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 listopada 2018 roku  w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Skarżyskiego.  Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku [...]

Uchwała Nr 1/I/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 listopada 2018 roku

Uchwała Nr 1/I/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Skarżyskiego.  Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij