Opinie RIO

Opinie RIO

Uchwała Nr 53/2020 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach.

Opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2019 rok [...]

Uchwała Nr 4/2020 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2020 rok. [...]

Uchwała Nr 3/2020 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Skarżyskiego [...]

Uchwała Nr 154/II/2019 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2020 rok. [...]

Uchwała Nr 155/II/2019 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2020-2035 [...]

Uchwała Nr 153/II/2019 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2020 rok [...]

Uchwała Nr 104/II/2019 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2019 rok [...]

Uchwała Nr 58/I/2019 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2018 rok [...]

Uchwała Nr 22/I/2019 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Skarżyskiego [...]

Uchwała Nr 182/II/2018 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2019-2035 [...]

Uchwała Nr 181/II/2018 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok [...]

Uchwała Nr 104/II/2018 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2018 rok [...]

Uchwała Nr 54/I/2018 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2017 rok [...]

Uchwała Nr 1/I/2018 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Skarżyskiego [...]

Uchwała Nr 125/II/2017 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2018 rok [...]

Uchwała Nr 126/II/2017 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2018-2035 [...]

Uchwała Nr 79/II/2017 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2017 rok [...]

Uchwała Nr 43/I/2017 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2016 rok [...]

Uchwała Nr 1/I/2017 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Skarżyskiego [...]

Uchwała Nr 120/II/2016 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2017 rok [...]

Uchwała Nr 121/II/2016 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035 [...]

Uchwała Nr 69/II/2016 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2016 rok [...]

Uchwała Nr 30/I/2016 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2015 rok [...]

Uchwała Nr 12/I/2016 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu założonego w uchwale budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2016 rok. [...]

Uchwała Nr 11/I/2016 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Skarżyskiego [...]

Uchwała Nr 94/II/2015 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu założonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2016 rok [...]

Uchwała Nr 93/II/2015 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2016 rok [...]

Uchwała Nr 95/II/2015 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2016-2035 [...]

Uchwała Nr 74/II/2015 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2015 rok [...]

Uchwała Nr 40/I/2015 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2014 rok [...]

Uchwała Nr 20/I/2015 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Skarżyskiego [...]

Uchwała Nr 139/II/2014 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2015 rok [...]

Uchwała Nr 140/II/2014 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2015-2030 [...]

Uchwała Nr 77/II/2014 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za I półrocze 2014 rok [...]

Uchwała Nr 48/I/2014 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Skarżyskiego za 2013 rok [...]

Uchwała Nr 21/I/2014 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu założonego w uchwale budżetowej Powiatu Skarżyskiego na 2014 [...]

Uchwała Nr 22/I/2014 VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Skarżyskiego [...]

metryczka