Ogłoszenia Zarządu Powiatu

Ogłoszenia Zarządu Powiatu

Nabór na stanowisko Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

Powiat Skarżyski w związku z przystąpieniem do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 poszukuje Asystenta Osoby Niepełnosprawnej   1. Usługi asystenta mogą świadczyć osoby [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej

Zarząd Powiatu Skarżyskiego dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn.: "Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert

złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn.: "Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej..."

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn.: "Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie [...]

Postępowanie ofertowe na wyłonienie firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza postępowanie ofertowe na wyłonienie firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku w powiecie skarżyskim

Zarząd Powiatu Skarżyskiego w sprawie wyboru oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji [...]

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego - otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

  Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku w powiecie skarżyskim

Zarząd Powiatu Skarżyskiego Uchwałą Nr  58/107 z dnia 13 grudnia 2017r. dokonał  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2018 [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Skarżyskiego w 2018 roku

 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert  na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Skarżyskiego  w 2018 roku Ogłoszenie - załącznik 1, 2, 3, 4 [...]

Informacja o wyniku postępowania ofertowego na wyłonienie firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie

Zgodnie z treścią Uchwały Nr 283/XXXVIII/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 13 listopada 2017 roku do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2017 i 2018 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. [...]

Postępowanie ofertowe na wyłonienie firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego

Postępowanie ofertowe na wyłonienie firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie Załącznik Nr do  warunków postępowania w celu wyłonienia firmy [...]

Ogłoszenie konkursu ofert na wybór kandydata na biegłego rewidenta

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza konkurs ofert na wybór kandydata na biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2016 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii [...]

"Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2017 roku"

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2017 roku [...]

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

Ogłoszenie  otwartego konkursu ofert  na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu skarżyskiego [...]

metryczka