Ogłoszenie o XXIII Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego - 25.09.2020

O G Ł O S Z E N I E 
INFORMUJĘ, IŻ 25 WRZEŚNIA 2020 ROKU O GODZ. 11.00 
ODBĘDZIE SIĘ XXIII W KADENCJI 
 SESJA RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO 

SESJA ODBĘDZIE SIĘ W SPOSÓB ZDALNY 


Projekt porządku obrad przewiduje między innymi: 

1. Otwarcie Sesji. 
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. 
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami. 
5. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.
6. Wolne wnioski i oświadczenia. 

7.Sprawozdanie z działań podejmowanych w 2019 roku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenie powiatu skarżyskiego.

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu skarżyskiego za I półrocze 2020 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku. 

9. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat skarżyski jest podmiotem tworzącym. 

10. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej MOMP w Skarżysku- Kamiennej za 2019 rok: 
1) przedstawienie raportu i sprawozdania finansowego MOMP w Skarżysku-Kamiennej, 
2) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej za 2019 rok, 
3) podjęcie uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej  Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej. 

11. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej OLK w Skarżysku-Kamiennej za 2019 rok: 
1) przedstawienie raportu i sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej, 
2) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Obwodu Lecznictwa Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej za 2019 rok, 
3) podjęcie uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej. 

12. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej ZOZ w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy za 2019 rok: 
1) przedstawienie raportu i sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie,
2) podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2019 rok, 
3) podjęcie uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej-Curie. 

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 
1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020-2035, 
2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok, 
3) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu skarżyskiego od dnia 1 września 2020 roku, 
4) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ponurego,
5) udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Powiatu Skarżyskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie. 

14. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. 

Przewodniczący 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
/-/ Jacek Jeżyk 


Informuję, że ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, Sesja Rady Powiatu odbędzie się w sposób zdalny. Zachęcam Państwa do śledzenia przebiegu sesji na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego https://skarzysko.powiat.pl/powiat/rada-powiatu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955 

Ogloszenie o XXIII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego - 25.09.2020.pdf (73kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego (21 września 2020)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (21 września 2020, 10:07:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 87