Postępowanie ofertowe na wyłonienie firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie

Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza postępowanie ofertowe na wyłonienie firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za rok 2019, 2020 i 2021. 

Szczegółowe warunki postępowania ofertowego określa załącznik nr 2 do Uchwały Nr 53/109/2019 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2019, 2020 i 2021 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie.

warunki postępowania_zobacz tutaj: Uchwała_warunki postępowania w celu wyłonienia firmy audytorskiej (496kB) pdf

Oferty należy składać do dnia 15 listopada 2019 r. do godziny 12.00 - osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, w Biurze Obsługi Interesanta lub drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna. 

Koperta powinna być zaadresowana na adres: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20,26-110 Skarżysko-Kamienna i opatrzona dopiskiem: "Oferta dotyczy przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej - Curie" oraz nazwą oferenta. 

Oferty nie spełniające wymagań określonych w Warunkach postępowania (załącznik nr 2 do uchwały) lub złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania podlegają odrzuceniu. 


metryczka


Wytworzył: Małgorzata Nosowicz (7 listopada 2019)
Opublikował: Małgorzata Nosowicz (7 listopada 2019, 09:00:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 188