Uchwała nr 53/111/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 6 listopada 2019w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511, 1571 i 1815) w związku z Uchwałą Nr 128/XVI/2000 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 maja 2000r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie powiatu

Uchwała nr 53/111/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 6 listopada 2019


w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511, 1571 i 1815) w związku z Uchwałą Nr 128/XVI/2000 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 maja 2000r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie powiatuZarząd Powiatu    u c h w a l a,   co następuje:
 
§ 1    

 
1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargu i zawarcie umowy najmu lokalu Nr 238 w budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności z zakresu copywritingu oraz redakcji serwisów internetowych. 
2. Umowa najmu może być zawarta na okres do trzech lat.
 
 
§ 2
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Członkowie Zarządu                                                    Przewodniczący Zarządu Powiatu
                                                                                          Skarżyskiego
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Artur Berus
1.    Anna Leżańska..............................
2.    Katarzyna Bilska............................
3.    Tadeusz Bałchanowski....................
4.    Adam Ciok....................................

Uchwała (202kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Bugajska (7 listopada 2019, 13:13:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 184